Knižní tip: Zero To One

Když jsem na konci července pročítal tipy podnikatelů, jako jsou Bill Gates, Elon Musk či Mark Zuckerberg na inspirativní letní četbu, narazil jsem i na knihu Zero To One.

Napsal ji Peter Thiel, spoluzakladatel PayPalu a jedna z nejinovativnějších postav Silicon Valley. Mj. se stal prvním investorem Facebooku, je spoluzakladatelem datově analytického centra Palantir Technologies, investoval i do SpaceXLinkedIn, vypisuje stipendia pro zájemce, kteří díky svým podnikatelským nápadům přerušili studium a prostřednictvím své nadace Thiel Foundation pomáhá zakladatelům technologických firem. Kromě toho ještě stíhá přednášet na Stanfordově univerzitě.

Myslím, že kniha prozrazuje mnohé ze světa podnikání úspěšných. Hned úvodem autor poukazuje na rozdíl mezi vertikální a horizontální inovací. Horizontální inovace je například tisíckrát vylepšit psací stroj. Vertikální pokrok je daleko těžší, musíte totiž přijít na něco, co ještě nikdo neudělal. Takže např. místo tisící první inovace psacího stroje vymyslet počítač.

Dále autor nahlodává mýtus o škodlivých monopolech a všespásném trhu tím, že konstatuje, že v silně tržním prostředí jsou ceny tak sražené na minimum, že sotva umožňují podnikům holé přežití. Oproti tomu firma, která podniká díky převratnému nápadu nebo technologickém náskoku na určitém trhu sama, může věnovat daleko větší prostředky do výzkumu a vývoje, neboť podniká se zcela jinými maržemi. Zde je podle mého názoru důležité si všimnout definice monopolu: monopol není vybudován a udržován pomocí zákonů, korupce či využívání insider informací (v Americe mimochodem trestné činy, postihované s veškerou razancí), ale jejich jedinečné postavení na trhu je dosaženo pozitivní cestou. Tvůrčím přístupem, odvahou, nápadem, inovací. Jako příklad uvádí Peter Thiel Apple, který sice podniká v oblasti mobilních telefonů a počítačů, ale dokázal v těchto odvětvích vytvořit zcela samostatné kategorie. Apple vyrábí iPhony, ostatních x-výrobců jen mobilní telefony. Ostatní vyrábí počítače, Apple produkuje Macy. Zatímco si Apple může dovolit dokonce své marže neustále zvyšovat a vymýšlet tak stále nové a nové skvělé produkty, ostatní značky mezitím vyčerpají své síly v konkurenčním boji mezi sebou.

„Vše se stane jen jednou, i v podnikání. Příští Bill Gates nebude programátorem operačního systému. Další Larry Page a Sergej Brin nevyvinou vyhledávač. Příští Mark Zuckerberg nevynalezne sociální síť. Pokud budete tyto lidi kopírovat, nenaučíte se od nich nic.“

Petere Thiele prokazuje i obrovskou znalost globálních tržních souvislostí, zejména když popisuje vznik internetové bubliny, nástup technologických start-upů a příchod krize, což měl vše možnost zažít z bezprostřední blízkosti.

Dnešní komentář však nemá být rozborem obsahu knihy Zero To One, spíš inspirací k jejímu přečtení. A nejlépe ducha knihy asi vystihuje její předmluva od samotného autora, jejíž podstatnou část zde uvádím:

Vše se stane jen jednou, i v podnikání. Příští Bill Gates nebude programátorem operačního systému. Další Larry Page a Sergey Brin nevyvinou vyhledávač. Příští Mark Zuckerberg nevynalezne sociální síť. Pokud budete tyto lidi kopírovat, nenaučíte se od nich nic.

Samozřejmě je jednodušší imitovat vzory, než vytvářet nové. Držíme-li se důvěrně známého, povedeme svět od „jedna“ k „n“ a rozmnožujeme to, co už je známé. Ale pokud stvoříme něco nového, povede se nám skok z „nuly“ na „jedna“. Akt stvoření je stejně jedinečný, jako jeho historický kontext, výsledek je pro nás čerstvý a cizí zároveň.

Pokud podniky neinvestují do obtížného vývoje něčeho opravdu nového, stanou se bez ohledu na zisky, jakých nyní dosahují, postupně bezvýznamnými. Co se stane, pokud se spokojíme pouze s ustavičnou optimalizací našich firem, až do stavu kdy budou naprosto vyčerpány? Může to znít neuvěřitelně, ale důsledkem by byla ještě horší krize, než ta z roku 2008. „Best Practices“ dneška vedou v budoucnu ke zkáze. Nejlepší cesty jsou nyní ještě nové a neznámé.

V současném světě, s jeho gigantickými státními a hospodářskými správními aparáty se může zdát hledání něčeho nového jako čekání na zázrak. Pokud však mají naše podniky zůstat úspěšné, potřebujeme stovky a tisíce takových zázraků. Nebýt jednoho faktoru, byly by to tristní vyhlídky: co nás lidi odlišuje od zvířat, je schopnost vytvářet zázraky. Tyto zázraky nazýváme technologiemi.

Technologie je zázrak, neboť nám umožňuje tvořit více pomocí méně a naše schopnosti tak povýšit o stupínek výše. Zvířata jsou řízena instinkty a budují hráze nebo plástve, my jsme ale jediní, kdo je schopen stvořit něco nového. Při tom nepostupujeme podle nějakého daného kosmického programu – naopak, svými vynálezy přepisujeme plán Světa pokaždé znova. To jsou základní faktory, které učíme své děti již na základní škole – na které však zároveň příliš lehce zapomínáme, protože se raději držíme důvěrně známého.

V této knize bych chtěl ukázat, jak mohou podniky vytvořit něco nového. … Ačkoliv jsem našel mnoho společných vzorců, nenabízí tato kniha žádný jednoduchý návod na úspěch. Paradoxní na výuce podnikání je, že žádné recepty neexistují: každý vynález je nový a jedinečný a nikdo nemůže předem zadat jednotlivé kroky, vedoucí k úspěchu. Jedno z nejdůležitějších pravidel, které jsem se naučil, je právě to, že úspěšní lidé našli svůj zlatý důl na nečekaných místech a že své podniky nevedou podle zaručených receptů, ale na základě principů. …

Myslím si, že kniha Petera Thiela Zero To One nabízí skvělý pohled na inovaci a budování od člověka, který nejen že byl při tom, ale hlavně se aktivně podílel na spoluutváření světa, ve kterém nyní žijeme. Názory i zkušenosti obsažené v knize nás mohou posunout dál. Ukázat, v čem jsme zaspali dobu a inspirovat k novým pohledům na zažité věci.

Shrnutí: „must-read“ každého entrepreneura či manažera.

Skvělé recenze knihy vyšly i na České pozici a na Finmagu.Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: