Otevřený dopis členů drážďanské opery a orchestru

V úterý 22. prosince zaslali členové drážďanské opery spolu s členy zemského filharmonického orchestru se sídlem v proslulé Semperoper, jejíž dějiny sahají až do roku 1719, otevřený dopis předsedovi saské zemské vlády, Stanislawu Tillichovi (CDU) a primátorovi Drážďan, Dirku Hilbertovi (FDP). Vyjadřují v něm znechucení nad obnovenými pondělními demonstracemi krajně pravicového hnutí Pegida, pořádanými na Divadelním náměstí před operou, a požadují v něm rozhodnější postup proti radikálům.

Zde je dopis v plném znění:

„Vážený předsedo zemské vlády, vážený pane primátore,

my, níže podepsaní spolupracovníci drážďanské Semperovy opery a Saského státního orchestru Drážďany, jsme znepokojeni a zděšeni z týdně se opakujících demonstrací hnutí Pegida na Divadelním náměstí – tedy přímo před naším pracovištěm. My, kteří nejen prostřednictvím umění a našich schopností, ale i z hlubokého přesvědčení vyznáváme humanitární a demokratické hodnoty, jsme nejhrubším způsobem omezováni v naší každodenní práci. Pondělí co pondělí jsme nuceni procházet davem, který skanduje agresivní a diskriminující hesla. Není to vůbec příjemný pocit, ale především je tím ohrožena i naše bezpečnost.

Náš soubor se skládá z lidí nejrůznějších národností, z nichž všichni rádi žijeme v Německu a práce na opeře nás naplňuje velkou radostí. Nálada uvnitř našeho tělesa je však stále více skličující: mnoho z nás se díky shromážděním Pegidy cítí vytěsněně a nevítaně, býváme uráženi a ohrožováni. Kromě toho nám přichází stále více dopisů od našich diváků, kteří se obávají návštěvy opery, prodírání se davem demonstrantů, kteří nechtějí být nechtěně zachyceni na fotografiích či ve videu spolu s demonstranty – což platí stejnou měrou i pro nás – a kteří kvůli tomu ruší návštěvu Drážďan a dokonce nechávají propadnout již zakoupené vstupenky.

Nechceme to již nadále trpět! Vyzýváme vás proto, abyste se všemi vámi dostupnými prostředky zasadili o zabezpečení našeho pracoviště a aby našemu publiku byla umožněna nerušená návštěva jedné z nejvýznamnějších kulturních institucí města. Postavte se intoleranci a pohrdání! Zasaďte se pro lidskou důstojnost, empatii a kulturní rozmanitost. Dejte najevo, že politika, která zohledňuje zájmy našich cizích spoluobčanů, není namířena proti Němcům. Nedopusťte, aby náměstí našeho města byla zaplněna štvavými slogany. Svět by o Drážďanech měl slyšet prostřednictvím našeho umění a ne díky otrávenému, lidskou důstojností opovrhujícímu duchu, který se tu nyní rozšířil.“

Originál otevřeného dopisu můžete stáhnout zde.

V první reakci se primátor Drážďan Hilbert pro rozhlasovou stanici RBB vyjádřil, že zatím sází na dialog se všemi zúčastněnými, omezení shromažďovacího práva by musely předcházet závažnější důvody. Připustil ale, že je situace vážná a škodí pověsti města.

IMG_3633
Transparent uprostřed Drážďan s citátem Johanna Wolfganga von Goetheho: „Kdo neochraňuje cizince, sám brzy zanikne“. (Foto + foto v záhlaví: autor článku)

V předvánoční pondělí se však průvod Pegidy (odhadem 6.000 – 8.000 lidí) Divadelnímu náměstí vyhnul, prostranství bylo totiž zabráno protidemonstrací Herz statt Hetze (Srdce místo nenávisti, odhadem 3.000 – 4.000 osob). Protidemonstrace před Semperovou operou byli přítomni i někteří představitelé města a zemské vlády, demonstranti nesli transparenty s nápisy „Tisk vítán“ a „Chci být informován“. Populární drážďanský farář Christian Behr vyzval všechny přítomné k lásce k bližnímu a k dialogu. Sbor opery spolu s dalšími zaměstnanci poté zanotoval Beethovenovu Ódu na radost.

Video z facebookové stránky Dresdner Neueste Nachrichten zachycuje panující atmosféru:

"Ode an die Freude" bei Herz statt Hetze auf dem Theaerplatz

Bei Herz statt Hetze am Theaterplatz herrscht großer Andrang. Die "Ode an die Freude" erklingt. Dresden Nazifrei hat unterdessen die Kundgebung am Alaunplatz abgemeldet und mobilisiert nun zum Bahnhof Neustadt. – Unser Liveticker: http://bit.ly/1JoFJbX

Zveřejnil(a) DNN Dresdner Neueste Nachrichten dne 21. prosinec 2015

Pro pochopení kontextu je dobré podotknout, že největší projevy nesnášenlivosti v Německu vznikají tam, kde mají s cizinci historicky nejmenší zkušenosti. Především tedy v nových spolkových zemích (bývalá NDR) a z nich nejvíce v Sasku, zejména pak v Drážďanech. Podobnou paralelu lze spatřit i v rámci zemí Evropské unie.

Krásné a pokojné Vánoce vám přeje
HonzaZanechte nám svou korekturu nebo komentář: