Proč jsou ve vedoucích pozicích tak často neschopní muži?

Problém je to dávno známý: muži zastávají daleko častěji vedoucí pozice než ženy. Jako důvod je vždy uváděno mnoho různých příčin. Psycholog Tomas Chamorro-Premuzic vidí problém v naší představě o dobrém vedení.

Přestože jejich počet pomalu roste, je v evropských dozorčích radách stále ještě malý počet žen. Tato nerovnováha však nepostihuje pouze dozorčí rady, ale každou vyšší řídící a manažerskou pozici. Argumentů, proč v těchto oblastech tak dominují muži, je mnoho. Sahají od silně zpátečnických a konzervativních názorů, jako například že ženy nejsou pro vedoucí pozice vhodné, přes umírněnější argumenty, že ženy o takové pozice jednoduše nemají zájem, až k hodně citovanému a fakticky přítomnému „skleněnému stropu„.

Argentinský psycholog a sociolog Tomas Chamorro-Premuzic už léta zkoumá problematiku vztahu osobnosti k vedoucím kompetencím. Na základě svých výzkumů vyvinul teorii, která vlastní problém mužsky dominovaných vedoucích úrovní spatřuje v jedné hluboce v nás samotných zakořeněné mylné představě.

„Podle mého názoru je hlavním důvodem pro nerovnoměrné zastoupení pohlaví ve vedoucích pozicích naše neschopnost rozlišit sebejistotu od kompetentnosti.“

Ve svém článku pro Harvard Business Review vědec popisuje, jak je naše společnost neschopná rozlišovat mezi vlastním přesvědčením a skutečnými dovednostmi. Většina manažerů se vyznačuje vysokým sebevědomím. Je to atribut, který se daleko častěji vyskytuje u mužů než u žen. Jedinou výhodu, kterou mají ve vztahu k vedoucím pozicím muži nad ženami, je dle psychologa náchylnost k povýšenosti. Zatímco jsou ženy často zdrženlivější a sebekritičtější, jsou muži daleko více přesvědčeni o tom, že něco ovládají, přesně dle známého hesla: „Fake it till you make it“ („Dokud to neumíš, předstírej to“, ovšem významy i použití tohoto sloganu jsou poněkud širší, používá se např. i při vizualizaci, s tímto principem pracuje i Stephen Covey – pozn. překl.). Tato vyzývající sebejistota je v naší společnosti často zaměňována za opravdové dovednosti. A přesně v tom leží jádro problému, míní Tomas Chamorro-Premuzic.

Jak chceme vést?

Povýšenost, maskovaná za sebevědomí, jak ukazují studie Tomase Chamorro-Premuzice, jsou chybně chápány jako kvality pro vedení. Ve skupinách, které nemají žádné vedení, jsou za vůdce často vybírány osoby vykazující agresivní, sobecké a narcistické tendence. Všechny tyto vlastnosti mohou být častěji připsány mužům než ženám. Dokládá to i studie, při níž byly zkoumány osobnostní rysy 1.000 manažerů ve 40 zemích. Tyto vlastnosti, jak míní vědec, vůbec nepředstavují vůdčí kompetence. Jsou sice v našich společenských strukturách potřebné k získání vysoké manažerské pozice, ale ne k jejímu úspěšnému zvládnutí. Ve vedoucích pozicích jsou důležité úplně jiné vlastnosti: skromnost a pokora, emocionální inteligence, schopnost týmové spolupráce. Atributy, které v sobě snoubí daleko více žen – které ale nejsou na cestě vzhůru vítány. Důsledkem toho není jen mnohem větší počet mužů ve vedoucích pozicích, tito muži jsou ještě navíc často nevhodní.

Proč se tolik neschopných mužů stává lídry?

Pro Chamorro-Premuzice představuje samotnou příčinu znevýhodnění žen ve vedoucích pozicích právě cesta k nim. Zásadní záměna povýšenosti za kvalifikaci k řízení vlastně přivádí nekompetentní muže na nejdůležitější pozice v naší společnosti, čímž sama sobě škodí.

„Výsledkem je patologický systém, který odměňuje lidi za jejich neschopnost, zatímco ženy trestá za jejich kompetentnost, aby nakonec poškodil všechny.“

Proto se psycholog a sociolog Chamorro-Premuzic zasazuje za změnu našeho pohledu na vedoucí personál. Aby v budoucnu stálo méně neschopných mužů v cestě schopným ženám. A aby mohla být naše společnost vedena lépe, spravedlivěji a úspěšněji. To je zřejmě nejdůležitější zjištění jeho výzkumů. Namyšlené, narcistické, nekompetentní, ale přesto úspěšné ženy koneckonců také existují. Vzpomeňme si například na francouzskou pravicově-populistickou političku Marine Le Penovou. Nejde tedy v žádném případě o podporu žen v agresivitě a aroganci, aby dokázaly prorazit tzv. „skleněný strop“. Jde o využití pozitivních vlastností, které s sebou ženy svým stylem vedení přináší, aby přinesly výhody všem.

Zdroj: Thomas Chamorro-Premuzic, Harvard Business ReviewHelen Hahne, Edition F
Osobní stránky Tomase Chamorro-Premuzica, Ph.D.
Profil Tomase Chamorro-Premuzica na Psychology TodayZanechte nám svou korekturu nebo komentář: