Firmy nejlépe placených ředitelů mají často nejhorší výsledky

25. července prezentoval magazín Fortune výsledky studie, která vrhá nové světlo na korelaci platů výkonných ředitelů (CEO) a celkových výnosů akcionářů.

Kritici nekřesťanských odměn některých vysokých manažerů získali v pondělí novou munici. Nová analýza ukázala, že pokud se na výsledky podíváme v delším časovém horizontu, někteří z nejlépe placených ředitelů vedou nejméně výkonné podniky.

Společnost MSCI, zabývající se výzkumem podnikatelského prostředí, novou studii shrnuje slovy: „Odráží platy výkonných ředitelů dlouhodobý vývoj akciového kapitálu společností? Jedním slovem: ‚Ne.'“

Motivační částka odvozená z akciového kapitálu společnosti nyní v USA tvoří 70 nebo více % platu CEO, uvádí společnost MSCI, která v letech 2006 až 2015 zkoumala 800 ředitelů 429 velkých a středně velkých firem ve Spojených státech. V případě, že motivační komponenta platu opravdu závisí na dlouhodobém výkonu, dala by se čekat vysoká korelace mezi vysokými platy a celkovými výnosy akcionářů. Analýza MSCI však naznačuje opak:

Zjistili jsme malou závislost mezi vysokými platy a dlouhodobým akciovým výnosem. Dokonce se po očištění od vlivu velikosti firem a odvětví ještě názorněji ukázala vyšší dlouhodobá návratnost firem s menšími platy CEO.

100 investovaných dolarů do 20 % podniků s nejvyššími platy ředitelů by za 10 let, během kterých se studie konala, vzrostlo na 265$. Mezitím by stejná investovaná částka do společností pod dohledem nejméně placených CEO vzrostla na 367$.
20160726_Nejlepe-placeni-reditele-podavaji-nejhorsi-vykony-graf

MSCI z tohoto stavu částečně viní Komisi pro cenné papíry (Securities and Exchange Commission), která klade důraz na výroční zprávy, místo aby se zaměřila na dlouhodobé výsledky. To naznačuje, že je třeba snížit závislost souhrnných odměn a posuzovaných parametrů během celého funkčního období výkonných ředitelů na datech, které zobrazují pouze krátkodobé výsledky.Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: