Nepochopitelná ignorace vykladačů teroru

Islamistické násilí jako důsledek západní politiky? Jaká hloupost! Černoši v USA, Poláci i Vietnamci – ti všichni a nejen oni nám ukázali, že na spáchané křivdy lze reagovat i jinak. Komentář Torstena Krauela z deníku Die Welt. Článek vyšel již před časem, pochází z 4. 12. 2015.

Německo během 2. světové války způsobilo Polákům a Rusům nevýslovné křivdy. Ve jménu Pruska se s Ruskem rozdělilo o Polsko a ještě dříve vedli řádoví rytíři proti Polsku válku. Bylo by tedy v pořádku, kdyby s odkazem na minulost dnešní mladí Poláci spolu s Rusy jezdili do Německa a hlava nehlava po kavárnách, nádražích a koncertních halách stříleli Němce?

Pokud nasloucháme zdůvodněním teroru, bylo by to tak správné. Ještě větší smysl by dávalo, kdyby do Německa přijížděli mladí Izraelci a mstili se za holokaust. Oni však do Berlína přijíždí, aby zde bydleli a pracovali. Ani srbská a chorvatská mládež se nevydává do Turecka, aby pomocí ozbrojeného násilí dosáhla zadostiučinění za staletí trvající kolonizaci Osmanskou říší.

Argument, že sami Evropané a Američané vyvolali islamistický terorizmus kvůli desítkám let kolonializmu a protože vedli válku proti arabskému světu, je zkrátka neudržitelný. Tím nepopírám, že během francouzského tažení proti Alžíru došlo k velkým chybám.

Redukce dějin na věčnou roli oběti

Od Bosny po Aceh ale Američané a Evropané zasahovali ve prospěch muslimů, v Bosně zabránili hrozící náboženské genocidě, v Pákistánu a Indonésii pomáhali při katastrofických zemětřeseních a povodních tak, jak to žádná muslimská země neučinila. V r. 1956 Washington rázně ukončil Suezskou válku ve prospěch Egypta.

Odhlédneme-li od toho, že redukce dějin na věčnou roli oběti muslimů pochází z dílny islamistů, stejně jako bylo historickým zjednodušením nacionalistů vidění Němců jako soustavné oběti – musíme opravdu pohádku o údajné nemožnosti jiné než teroristické odpovědi na přehmaty Západu poslouchat pořád dokola? Tato zjednodušující kázání o spoluvině Západu pokaždé, když islamisté z ničeho nic, ať už v Iráku, Nigérii, v Anglii nebo ve Francii, přepadnou jinověrce? Ne, nemusíme je poslouchat vůbec. Vykladači teroru jsou ostudně krátkozrací.

Odpověď USA na Hitlera

Existují vždy dvě cesty, jak se vypořádat s často děsivou minulostí. Po 1. světové válce se v Německu našli politici, kteří zkonstruovali legendu o ráně dýkou do zad (tzv. „Dolchstoßlegende“, neboli „legenda o ráně dýkou“ – spiklenecká teorie vypuštěná do světa po 1. světové válce vrchním velením armády, která vinu za prohranou válku svalovala na sociální demokracii a další demokratické strany. Toto vědomé falšování dějin nakonec posloužilo extremistických stranám, nacionalistům a antisemitům v boji proti výsledkům listopadové revoluce a usnadnilo nástup národního socializmu  – pozn. překl., zdroj Wiki), kteří také plakali nad německou rolí oběti, což v důsledku vedlo až k vraždám politiků, hlásajících strategii naplnění poválečných sankcí (tzv. „Erfüllungspolitik“, neboli „politika naplnění“ byla zahraničněpolitická strategie zastávaná politiky Výmarské koalice v období mezi přijetím Londýnského ultimáta v r. 1921 do obsazení Porýní v r. 1923, naplnění přemrštěných požadavků západních mocností v takové míře, dokud se neprojeví jejich neadekvátnost – pozn. překl., zdroj Wiki). Ale existovali i lidé jako Gustav Stresemann, který hledal usmíření s Francií a Německo přivedl do Společenství národů.

V Americe se po skončení 2. světové války našly osobnosti jako např. Henry Morgenthau, který chtěl Německo pro jistotu uvrhnout na úroveň ryze agrární země. A byli lidé jako kvakeři, kteří do Německa posílali školní svačiny, nebo lidé jako George Marshall se svou hospodářskou pomocí. Existují vždy dvě cesty.

Proč ale mluvit jen o Německu? V USA zažili otroci a jejich potomci nevýslovné příkoří. Vznikli tam Černí panteři, kteří na ně chtěli odpovědět násilím. Ale byl i Martin Luther King.

Nebo například Asie: máme Severní Koreu, která se dodnes na Korejskou válku dívá plna zášti, nepřátelství, nenávisti jako na věčný zločin proti lidskosti a touto nenávistí stigmatizuje další a další generace, ačkoli Pchjongjang tuto válku začal stejně jako Hitler tu svoji. Máme tu i Vietnam, který hledal a také nalezl smíření s USA, i když Hanojí započatá válka poznamenala  obyvatelstvo v mnoha ohledech stejně jako Korejská válka.

I v IRA (Irská republikánská armáda – pozn. překl.) bychom nalezli bezpočet milovníků násilí, ale byli tam i lidé jako Gary Adams,  kteří nekonečnou touhu po násilí dokázali usměrnit. A již 20 let po Varšavském povstání podali ruku k usmíření polští biskupové.

Známe násilné i nenásilné revoluce. Existují krvelační lidé i usmiřovatelé. Máme filozofy, co káží násilí, ale jsou i tací, kteří věří v lidství. Byli (a v některých regionech světa stále ještě jsou) křesťanští kazatelé nenávisti i jejich opak. Jsou nacionalisté i kosmopolité, diktátoři i demokraté, jsou teroristé i mírumilovní lidé. Máme dvě možnosti.

A nyní nám někdo chce namluvit, že terorizmus a uskupení jako al-Káida nebo Islámský stát jsou jedinou možnou a odůvodnitelnou odpovědí na západní politiku? Na politiku, která není vedena Západem, ale jednotlivými zeměmi, na politiku, která na Blízkém východě měla vždy partnery, která často bloudila, ale také často pomáhala a která nikdy nestála na pilířích zla, která nikdy nebyla tak cíleně zarputilá, jak se nám to snaží namluvit konspirační teoretici a vykladači teroru.

Křižácká tažení jsou již dávno minulostí

Jaké ignorantství vůči dějinám! Jaké pohrdání lidskou rozmanitostí a pocitů, jaké zkreslení alternativ, souvislostí a náboženství. Jsou miliony, stovky milionů muslimů, kteří žijí pokojně a bez vražedných úmyslů.

Věří vykladači terorizmu opravdu, že arabští otcové nevidí pro své děti žádný větší cíl, než aby zabíjely mladé Francouze kvůli 150 let starému kolonializmu? Opravdu tito lidé věří, že si arabské matky nedovedou představit žádné větší naplnění a přání, než aby se jejich děti vyhodily do povětří kvůli středověkým křižáckým válkám?

Je to ostudné zúžení pohledu na tuto starou, rozmanitou kulturu. Jedná se o nepochopení moci mírumilovnosti, radosti ze života a lásky, moci, která nekončí na hranicích Orientu. Kdo s plnou vážností tvrdí, že bezhlavé zabíjení lidí je z historických příčin přirozenou motivací muslimských mladistvých, plácá naprosté nesmysly.

Mladí lidé, kteří toho jsou schopni, byli svedeni sektou, ospravedlňující si své opojení násilím stejně, jako to ve 20. letech činila evropská totalitní hnutí – a tato hnutí nebyla logickým důsledkem dějin. Ochota k násilí není nikdy jedinou možností. Vždy máme dvě cesty.


Torsten-KrauelTorsten Krauel vystudoval dějiny a sinoloii, v letech 1983 až 1989 byl poradcem ve Spolkovém sněmu a v Úřadu spolkového kancléře, od r. 1998 pracuje natrvalo pro prestižní německý deník Die Welt.Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: