„Nejsem nácek“, psycholog vysvětluje, co se odehrává v hlavě voliče AfD

Co se odehrává v hlavě voliče AfD? Existuje hodně míst, kde lze voličům AfD a jim podobným – například voličům populistů a extremistů v České republice – naslouchat. Právě sociální média jsou plná jejich hlasitých podporovatelů. Článek pro Huffington Post Deutschland napsal německý psycholog Sebastian Bartoschek.

Některé jsem potkal ve skupinách, které jsou spojovány se spikleneckými teoriemi, jiní podporovatelé považují sami sebe za libertariány a další se zase „outovali“ jako členové v podstatě nepolitických sousedských skupin.

Naslouchal jsem jim. Chci jim rozumět. Jsou totiž jen 2 strategie, které mohou proti skupinám jako AfD fungovat: otevřený boj nebo právě přesvědčování voličů. Druhá možnost se může podařit pouze, pokud se vážně pokusíme jim rozumět. Samolibé založení rukou a nadávání nad ignorancí druhých oproti tomu přinese dobrý pocit – ale to je také všechno.

Pokusme se tedy svět, volby, politiku a naši zemi pozorovat očima voliče AfD, aspoň na chvíli.

Každý má mít právo říct, co si myslí

Nejsem nácek. To nechcete slyšet a tomu nechcete věřit. Ale je to tak. Pokud začnete rozhovor obviněním z nacizmu, přestanu naslouchat, stejně jako když ho vznesete během rozhovoru či na jeho konci. Ať už mi říkáte cokoliv, jakmile mě nazvete náckem, nenaslouchám, přestanu přemýšlet o tom, co říkám.

Kromě toho jste vy ti náckové. Zastáváte se lidí, kteří ničí informační stánky demokraticky povolené strany, nahlašujete zaměstnavatelům lidi, kteří se takové strany zastávají, nenakupujete u lidí, kteří AfD volí.

Nejsem extremistou. Stojím na demokratických základech. Musí to ale být žitá demokracie, nesmí být kontrolována hrstkou těch, kteří ovládají také politiku, hospodářství a média. Nevím přesně, jak se zbavit těch nahoře, ale násilí je až poslední možností. Nesnáším násilí – vůči nevinným.

Oproti tomu vy extremisty podporujete. Zastáváte se Antify. Zde tečou i peníze, možná. Když lehl celý Hamburk vinou Černého bloku popelem, ještě se obětem tohoto násilí a teroru vysmíváte. Pokud ale někdo počmárá vaše okna, mluvíte o kriminalitě nenávisti.

Jsem přítelem svobody. Každý má mít právo říct, co si myslí a zastávat svůj politický názor. Pokud to nenarušuje společenský řád, tedy aspoň ten řád, který si lid, tedy my, přejeme.

Vy chcete svobodné vyjadřování i svobodu názorů zakázat. Nazýváte je „projevy nenávisti“, chcete je trestat. Také ale chcete svobodné názory přebít pomocí FakeNews, kterým nikdo nerozumí.

Opovrhujete obyčejnými občany

Nejsem nacionalistou. Jsem pro Německo. K jeho historii básníků a myslitelů. Goethe, Schiller, Ernst Jünger. Líbí se mi, když lidé kolem mě mluví německy a mohu vidět jejich obličeje. Mám rád kříže jako poznávací znamení měst.

Jste Německem posedlí. Ustavičně a výlučně mluvíte jen o nejtemnějším období německých dějin. Tato část je pro vás důležitější než hospodářský nebo národnostní rozum.

Nejsem proti rovnoprávnosti. Ve vedení mé strany jsou dvě ženy. Jedna z nich je lesbička, která adoptovala dítě, druhá je rozvedená a i když má děti, pracuje. Máme pracovní skupinu homosexuálů.

Chcete naše děti naučit, jak se mají dívat na roli pohlaví. Manželství, heterosexualitu, rození dětí a věrnost normativně devalvujete a zbavujete rodiče v možnosti vychovávat své děti.

Nejsem hloupý. Vím, co lidé z AfD říkají. Nevolím je přesto, ale právě proto. Jsem proti sociálním příživníkům, proti penězům pro kriminálníky, jsem pro prosperující ekonomiku.

Považujete každého, kdo nevolí jako vy za horšího a neinformovaného. Pohrdáte obyčejnými občany,  věříte, že mu musíte jeho život vysvětlit a profinancovat ho.Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: