Psycholog tvrdí, že náš svět je stále pokojnější – díky ženám

Kanadský experimentální a kognitivní psycholog Steven Pinker není nadarmo autorem bestsellerů: zastává totiž velmi kontroverzní teze. Jednou z nich je, že ženy jsou – čistě geneticky vzato – hůře vybaveny pro matematiku a přírodní vědy. V aktuálním čísle Philosophie Magazin (Filosofický magazín) Pinker vysvětluje jednu ze svých dalších stěžejních tezí: během lidských dějin stále více ubývá násilí. Náš svět se tedy stává stále pokojnějším.

Mnoho lidí to jistě překvapí, poněvadž se jim při slově „násilí“ hned vybaví současné války nebo teroristické útoky po celém světě. Pinker ale k problematice násilí přistupuje jinak. Dívá se na ni z odstupu a posuzuje ji v daleko širším kontextu. „Určité praktiky, které byly celosvětově rozšířeny v období antiky, de facto zmizely. Namátkou lidské oběti, kanibalismus nebo kastrace eunuchů“, vysvětluje psycholog.

Také mrzačení jako trest pro zloděje a kriminálníky už nalezneme pouze v některých arabských zemích. I otroctví je téměř po celém světě odstraněno. Počet vražd v Euroasii klesl ze 100 vražd na 100.000 obyvatel ročně na 1 vraždu na 100.000 obyvatel ročně – pokud, stejně jako Pinker, půjdeme až do 14. století.

Více moci ženám znamená i mírnější zacházení

Pinkerovo vysvětlení ustupujícího násilí může leckoho překvapit: poukazuje totiž na rostoucí vliv žen. „Muži spáchají 10x více vražd než ženy. (…) Skutečnost, že ženy mají více moci, vede k mírnějšímu zacházení.“ Psycholog to vysvětluje vlivem hormonů. Muži mají daleko vyšší míru testosteronu – dokonce i u primátů to v experimentech vedlo k násilnému chování. Ženy, které zpravidla produkují méně testosteronu než muži, jsou podle této teorie mírumilovnější.

Psycholog ale uvádí i další změny ve vývoji lidské společnosti, ke kterým přispívají ženy. Například tím, že většina žen dnes sama rozhoduje o antikoncepci a mohou se tak rozhodnout, jestli chtějí otěhotnět a kolik chtějí mít maximálně dětí. Zároveň s tím mají ženy ve většině zemí méně dětí.

Pinker soudí, že je tak většina dětí opravdu chtěných a tím pádem se jim dostává i lepší péče. Z toho za normálních okolností vyplývá šťastnější dětství a tím i vyrovnanější člověk, který nemá takovou tendenci se připojit ke kriminálním bandám. Důležitým faktorem je také celosvětový ústup polygamie. Polygamie umožňovala některým mužům mít více žen, čímž jiní muži zůstali bez ženy a bez rodiny. Tito muži jsou pak náchylnější k angažování se v ozbrojených skupinách a stávají se členy různých gangů.

Je náš svět stále lepší?

Vzhledem k jeho chvále pozitivního vlivu žen není divu, že se Pinker v rozhovoru označuje za „feministu“. A to navzdory jeho mínění, že jsou ženy pro určité vědecké disciplíny méně vhodné než muži. Ve Filosofickém magazínu vysvětluje, že z toho ovšem nevyvozuje, že by kvůli tomu měly mít ženy jiná práva než muži.

Stevenu Pinkerovi vyjde v říjnu v USA další kniha s titulem „Enlightenment now“ („Prozření teď“), ve které vysvětluje, že je dnešní svět daleko lepší, než byl kdy předtím. Analýza kvantitativních dat ze všech oblastí a po celé planetě dokázala, že je lepší žít dnes než v jakékoliv dřívější epoše.Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: