Skandál při návratu bývalého kardinála Berana do vlasti

Prezident Zeman dal přednost sjezdu KSČM před mší v chrámu sv. Víta

Hans-Jörg Schmidt pro POLITIQ

Zatímco si čeští katolíci připomínali utrpení bývalého pražského kardinála Josefa Berana za komunistického režimu, zúčastnil se prezident Miloš Zeman jako první hlava státu po r. 1989 sjezdu bývalé vedoucí strany.

Doposud byly vztahy mezi pražským arcibiskupem Dominikem Dukou a českým prezidentem velmi přátelské. Pro některé katolíky až příliš přátelské. Nedávno Duka srdečně nekřesťanské hlavě státu požehnal k druhému funkčnímu období, bezprostředně po jeho poslední korunovaci. O tom, zda bude tento vztah i nadále tak harmonický – s udělením řádu Dukovi a soukromou mší na oplátku – lze pochybovat.

Zeman mohl svou prostou přítomností na mši v chrámu svatého Víta za přítomnosti tisíců věřících, konající se na počest bývalého kardinála Josefa Berana, vyslat katolické církvi důležitý signál. President však už měl v kalendáři jiný, pro něj důležitější, termín.

Návrat do vlasti byl umožněn až nyní

Během uplynulého víkendu se z Vatikánu do své vlasti vrátily Beranovy pozůstatky. Doposud spočívaly v bazilice svatého Petra. Českoslovenští komunističtí vládci Berana mezi lety 1949 a 1964 za nelidských podmínek internovali na nejrůznějších místech. Po celou dobu byl sledován Státní bezpečností. Jediným důvodem bylo, že duchovní odmítal podřízení církve režimu.

V r. 1965 povolili komunisté jeho cestu do Říma, kde byl jmenován kardinálem. Nikdy se však už nesměl vrátit do vlasti, dokonce ani po své smrti v r. 1969. Komunisté se dokonce báli i tělesné schránky duchovního. Návrat se mohl uskutečnit až nyní. Tím byla naplněna poslední vůle vysoce ceněného bývalého kardinála.

Prezident uctil komunisty

Zatímco Beranův nástupce Duka během mše připomínal všechna hrůzná utrpení, která velkému československému duchovnímu způsobili komunisté, vzdával Zeman právě těmto komunistům poctu. Jako čestný host promluvil na stranickém sjezdu bývalé monopolní strany KSČM. Takový krok by v r. 1989 zvoleného prezidenta Václava Havla nenapadl ani ve snu. I jeho nástupce Václav Klaus přílišnou blízkost s KSČM odmítal.

Zemanův projev byl sice vzhledem k nepříliš slavné historii komunistů místy i kritický, v jádru ale bývalý sociální demokrat a současný prezident dnešní komunisty, z nichž jsou mnozí ještě „včerejší“, svou přítomností k překonání parlamentních překážek na cestě k účasti na budoucí pražské vládě povzbudil. „Nepromarněte tuto šanci“, zvolal k nadšeným komunistům.

Politický vývoj v zemi

Zmíněná vláda miliardáře Andreje Babiše se již měsíce nachází ve složitém procesu vzniku. Sociální demokraté jsou ochotni se účastnit dalšího vyjednávání s Babišovým hnutím ANO. A komunisté by takové vládě měli pomoct k parlamentní většině.

Úloha, které by se s radostí chopili. Ještě nikdy po „převratu“ se netěšili takovému významu, který sahá až k rozhodování o důležitých personálních otázkách nové vlády. A to vše s požehnáním hlavy státu. Zeman by si dokonce dokázal představit Babišovu vládu nejen s přímou účastí starých komunistů, ale i s pravicově extremistickou, xenofobní a k Evropské unii nepřátelskou stranou čecho-japonce Tomia Okamury. Vládu, která by ve zbytku EU vyvolala rozhořčení.

Kritika prezidentova jednání

Zemanova nepřítomnost kvůli účasti na sjezdu KSČM vzbudila mezi účastníky mše ve svatovítské katedrále jasnou reakci. Moravské řádové sestry agentuře KNA sdělily: „Už si vážně musíme položit otázku, kam se naše země ubírá.“ A katolík v kmetském věku, který zažil Berana ještě před rokem 1949, řekl: „Návrat do vlasti byl jeho posledním přáním, které je třeba respektovat a z kterého jsem měl radost. Pochybuji ale, že by si přál návrat do takové země a s takovým prezidentem. V každém případě by – pokud by byl ještě naživu – mnoho věcí velmi kriticky komentoval.“

V neděli se v katedrále svatého Víta s bývalým kardinálem rozloučilo v dlouhých frontách mnoho věřících. V pondělí večer tam spočine k svému poslednímu odpočinku. Pohřebiště v kryptě baziliky sv. Petra v Římě, ze které byly Beranovy ostatky ve čtvrtek vyňaty, bude uzamčeno. Beranův náhrobní kámen poputuje do jeho rodného města Plzně.

Článek německého korespondenta Hanse-Jörga Schmidta byl psán pro německou katolickou agenturu KNA a vyšel např. na webových stránkách Domradio.de.Zanechte nám svou korekturu nebo komentář:
Hans Jörg Schmidt je nezávislým německým korespondentem, žijicím od r. 1990 v České republice. Píše pro deníky Die Welt, Sächsische Zeitung, Neuer Tag Weiden, LandesEcho Prag, eurotopics.net, katolickou zpravodajskou agenturu KNA, Die Presse, Kleine Zeitung a Weserkurier. Jako hostující komentátor psal i pro Newsweek Česko, Respekt, Lidové noviny, Aktuálně.cz, Hospodařške noviny, Mladou frontu Dnes nebo vystupoval v České televizi, Českém a Slovenském rozhlasu a na Seznam-TV. Je také autorem několika knih o České republice, v němčině mu vyšly "Tschechien - eine Nachbarschaftskunde für Deutsche" (Chr. Links Verlag Berlin 2006, 2008, 2010), od 4. vydání pod titulem "Tschechien - ein Länderporträt" (2016) a v r. 2013 vydal vlastním nákladem knihu "Tschechien - wieder Zeman / Kein Frühling in Prag" (2013).