Where Is The Golden Ratio?

Grafická glosa Lumíra Kajnara

Grafická glosa Lumíra Kajnara: Where Is The Golden Ratio?Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: