Bez moderace není pokojná debata možná

Studie německých univerzit se zabývá otázkou, jak by měly redakce zacházet s nenávistnými komentáři.

Bez moderace není pokojná debata možná

Co se vůbec stane s lidmi v redakcích, kteří denně v první linii čelí nenávisti na internetu? Co se stane s redaktory, kteří odpovídají za komentáře a jsou vydáni na pospas záplavě zloby, spikleneckých teorií a falešných argumentů?

V nejhorším případě si přivodí trauma, protože nikdo, kdo je nucen se trvale koupat v hnoji, nezapomene jeho zápach. Nabídky pomoci postiženým jsou řídké. K tomuto závěru došli Leif Kramp z Univerzity v Brémách a Stephan Weichert z Hamburg Media School ve studii „Nenávistné komentáře v síti. Strategie řízení pro redakce„.

Vědci prováděli své analýzy ve 4 německých redakcích (Tagesschau.de, RP Online, Deutschlandfunk Kultur, RTL aktuell), kde zkoumali 24 online diskuzí k 16 novinářským příspěvkům, ke kterým sestavili typologii průběhu diskuzí, která ukazuje, jak debaty typicky probíhají. K tomu redakcím dodali 10 hlavních bodů, na základě kterých by se v nejlepším případě daly komentáře pod články aspoň z části civilizovat.

Rozhodná moderace se vyplatí

Aby se diskuze odehrávaly v přátelské a konstruktivní atmosféře, toho bylo zatím podle autorů podniknuto příliš málo. Moderace prostřednictvím redakcí je vzácná, stěžují si autoři studie. To vede k tomu, že redakce mají jen velmi malý vliv na průběh veřejného diskurzu pod svou zpravodajskou nabídkou.

Studie byla financována Google Deutschland a Düsseldorfským Státním ústavem pro média (LfM). Jeho ředitel Tobias Schmid ve studii apeluje na vydavatelské domy a vyzývá je k tomu, aby byly aktivnější. „Chceme se pokusit dát redakcím do ruky něco konkrétního“, říká a odkazuje tak na zřejmě nejdůležitější bod 32stránkového dokumentu. Při rozhodné moderaci komentářů se podle studie dostaví okamžitý redukční efekt, říká s pohledem na hlasitou menšinu, která dělá největší hluk a mlčící většinu často zastraší. V konečném výsledku bychom si, pokud by se na tomto místě investovalo jen o něco více, nemuseli tolik stěžovat na tzv. trolly. „Cíl izolovat je, za to stojí.“Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: