Německý sociální systém masivně profituje z přistěhovalectví

Německý sociální systém masivně profituje z přistěhovalectví

V německém systému důchodového zabezpečení je tolik zahraničních plátců jako nikdy předtím. Profituje i zdravotní pojištění. Důvodů je více.

Sociální systém masivně profituje z přistěhovalectví do Německa – zejména ze zemí Evropské unie. Počet ze zákona aktivně pojištěných osob s cizí státní příslušností dosáhl nového rekordu.

Koncem r. 2016 to bylo kolem 5,46 milionů pojištěnců. V r. 2015 jich bylo ještě 4,88 milionů a v r. 2006 3,16 milionů. To vyplývá ze statistik důchodové pojišťovny Bund (Deutsche Rentenversicherung Bund), jak informuje redakční síť Německo (RedaktionsNetzwerk Deutschland, RND). Údaje za r. 2017 ještě nejsou k dispozici. Nejvíce z aktivních pojištěnců bylo v r. 2016 Turků (988.000), za nimi následovali Poláci (459.000).

Ze zahraničních pojištěnců s občanstvím jedné ze zemí EU platí důchodové pojištění více než 90 % osob. „Zahraniční pojištěnci z Evropské unie tak přispívají stejnou měrou k financování důchodového pojištění jako němečtí státní příslušníci. To se pozitivně odráží na příjmové situaci zákonného důchodového pojištění“, řekl mluvčí důchodové pojišťovny mediální síti RND.

Počet zaměstnaných migrantů stoupá

I zdravotní pojišťovny profitují z přistěhovalectví. „Vnitroevropská pracovní migrace, ale také přistěhovalectví z neevropské ciziny přispívají k dobré finanční situaci zákonného zdravotního pojištění“, sdělila Doris Pfeifferová, předsedkyně představenstva svazu zákonných zdravotních pojišťoven GKV.

„Na jednu stranu k nám přicházejí hlavně mladí lidé, kteří způsobují menší výdaje než průměrný pojištěnec.“ Migrace brzdí stárnutí zákonně pojištěných. Na druhou stranu roste počet zaměstnaných migrantů.

Pfeifferová dodala, že počet osob z neevropských zemí jako je Sýrie nebo Irák, přispívajících do zákonného sociálního pojištění, stoupl v prvním pololetí r. 2018 oproti stejnému loňskému období o zhruba 84.000 pojištěnců na celkem 226.000. Zároveň vzrostl  počet zákonně pojištěných zaměstnanců ze zemí EU o 152.000 na 1.260.000 osob.Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: