Analýza Světového ekonomického fóra: Německo je nejinovativnější zemí světa

Analýza Světového ekonomického fóra: Německo je nejinovativnější zemí světa

V analýze Světového ekonomického fóra (WEF) se Německo výrazně zlepšilo a předhonilo dokonce Švýcarsko. Hodnocení je v rozporu s jinými žebříčky. Experti ale svou analýzu obhajují.

Německo je na budoucnost zřejmě dobře připraveno. K tomuto překvapivému výsledku dochází aktuální report globální konkurenceschopnosti, kterou vydalo Světové ekonomické fórum. To je organizace, která ve švýcarském Davosu jednou ročně pořádá summit hlav států a globálních firem.

V respektovaném žebříčku se letos Německo nachází na 3. místě, hned za USA a Singapurem. V porovnání s loňským rokem se největší evropská ekonomika zlepšila o dvě příčky a přeskočila Švýcarsko a Nizozemí.

Vzestup je v rozporu s míněním mnoha expertů, kteří zemi vyčítají spíš opačný trend. V konkurenčních žebříčcích se Německo roky nachází na sestupné dráze.

V rankingu konkurenceschopnosti švýcarské IMD Worl Competitiveness Center se Spolková republika nachází na 15. místě, v Doing Business reportu Světové banky obsadilo Německo 20. místo. Různé průzkumy ukazují, že i obyvatelstvo do budoucnosti hledí spíš s obavami. A také kapitáni průmyslu a hospodářství se v Berlíně neúnavně přimlouvají za více na budoucnost orientovanou politiku.

Analýza Světového ekonomického fóra představuje kontrapunkt. Ukazuje Německo jako globálního šampióna na poli inovací. Žádná jiná země podle mínění expertů WEF neovládá proces od nalezení nápadu po uvedení výrobku na trh lépe.

Spolková republika v této kategorii boduje zejména ve zveřejňování vědeckých prací, přihlašování patentů a vysokých nároků na kvalitu. I v hospodářské stabilitě získává Německo nejlepší známky. Jeho nízkým dluhům a inflaci nemůže nikdo konkurovat.

Německo má skvělé odborné vzdělávání

Německo si stojí dobře i na poli odborných znalostí zaměstnanců. Začíná to kritickým myšlením na školách pokračuje duálním vzděláváním a neustálým dalším rozvojem.

Pouze v oblasti digitalizace Německo pokulhává. Jak v zavádění širokopásmové infrastruktury tak v IT dovednostech se nachází mezi opozdilci.

Podle názoru expertů Světového ekonomického fóra to však nemůže negativně zkreslit celkový obraz. Ani to, že Německo není v elektromobilitě a mezi digitálními koncerny špičkou.

Analýza WEF klade větší důraz na inovace. V dobách rostoucího společenského rozdělení a politických extrémů považují odborníci za velmi důležitý konkurenční faktor, vyplývající ze sociální soudržnosti a hospodářské rovnosti. V budoucnu budou větší roli hrát spravedlivější rozdělení blahobytu a sociální zajištění.

Větší význam získávají i tvrdá data. Odpovědi z expertních rozhovorů mají oproti tomu menší váhu. Proto zažívají země, které na tom v subjektivním vnímání nebyly tak dobře, posun dopředu. Zřejmě to také vysvětluje, proč se Itálie se svým pošramoceným image v aktuálním žebříčku zlepšila o 10 míst.

Experti nepovažují svůj report jako hru s nulovým součtem, ve které se může jakákoliv země zlepšit jen na úkor jiné země. Spíš mohou všechny země své politické a hospodářské podmínky zlepšit zároveň, aby byly produktivnější a tak posílily konjunkturu.

„Digitální inovace jsou jen novým druhem inovací“, vysvětluje Silja Ballerová, která na 671stránkové analýze spolupracovala. „Kromě toho jsou v Německu dány základní předpoklady pro inovace“, zdůvodňuje Ballerová, proč se Německo v tomto roce s 88 body ze 100 možných stalo inovačním šampiónem. To je pozoruhodné i proto, že se inovační hodnota 103 zemí nachází pod 50 body.

Nová kritéria reportu konkurenceschopnosti

Spolková republika profituje i z toho, že je v letošním pořadí konkurenceschopnosti svět poměřován nově. Metodika od r. 1979 zveřejňovaného žebříčku je po 11 letech zcela přepracována. Má názorně ukázat, jak jsou jednotlivé země připraveny na 4. průmyslovou revoluci.

Odborníci Světového ekonomického fóra chtěli v neposlední řadě poskytnout politikům různých zemí vodítka, jak zvýšit produktivitu a růst. To odráží trend doby. Poslední Nobelovu cenu za ekonomii získal ekonom Paul Romer za integraci nápadů a idejí jako produkčního faktoru do makroekonomických modelů.Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: