Návrh zákona z dílny AfD vyvolal vlnu rozhořčení: „Jako za nácků!“

Návrh zákona z dílny AfD vyvolal vlnu rozhořčení:

Německo je tak bezpečné, jako ještě nikdy. V uplynulém roce klesla kriminalita na nejnižší úroveň za posledních téměř 25 let.

Přesto trvají diskuze o „vnitřní bezpečnosti“, o tzv. „no-go“ zónách a především o kriminalitě cizinců. V pátek předložila AfD ve Spolkovém sněmu návrh zákona, popisujícího stranický pohled na zvýšení bezpečnosti v Německu.

Diskutovalo se o 45stránkovém pamfletu, nabízejícího hluboký vhled do ideologie strany a podle názoru nejednoho poslance připomínajícího v několika bodech dobu Třetí říše. Byla to černá hodinka parlamentního působení AfD, která nám jednou provždy měla ukázat, po jaké zemi strana touží.

Co AfD plánuje? Mimo jiné navrhuje rozsáhlé změny v cizineckém zákoně a v trestním a procesním právu. Jednalo by se o hluboký zásah do justičního systému.

  • Soudci by například měli mít právo odebrat povolení k pobytu podezřelým pachatelům a nařídit jim repatriaci, „pokud by se dal pachatel považovat za ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku“.
  • Tomuto okruhu osob chce frakce AfD znemožnit se soudit se státní mocí (verwaltungsgerichtlicher Rechtsweg). U určitých násilných trestných činů by mělo dojít k znatelnému nárůstu trestů.
  • AfD dále uvádí: „V budoucnu má být zákonem umožněna ztráta občanství a to i tehdy, kdyby měl dotyčný zůstat bez občanství. Odnětí občanství zůstává nadále zakázáno.“
  • Cizinci mají být „zpravidla“ vyhoštěni i pokud jsou závislí na drogách, delší dobou bez přístřeší nebo pobírají sociální dávky.

Při soudních řízeních chce AfD odstranit možnost právního prostředku revize, rozsudky by se daly zpochybnit pouze odvoláním s možností jejich zmítnutí soudem jako neopodstatněné (Annahmeberufung).

AfD navíc požaduje zvláštní zacházení s kriminálními rodinami – ale jen u cizinců. V návrhu stojí:

„Pokud cizinec pochází z rodiny, která na sebe obzvlášť upozornila svou kriminální činností, může dojít k nabytí občanství pouze, pokud lze vyloučit ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. Spolkový ministr vnitra je oprávněn vést seznam obzvlášť kriminálně nápadných rodin.“

Výtka č. 1: jiná právní norma pro cizince

AfD se ve Spolkovém sněmu setkala s rozhodným odmítnutím.

Strana totiž nepřipravuje nic jiného, než „zvláštní právo“ pro cizince. Politik FDP Jürgen Martens kritizoval, že AfD chce jinak zacházet se zahraničními pachateli než s Němci: „To se nazývá ‚zvláštním trestním právem (Sonderstrafrecht)‘ a to je na základě zkušeností a z dobrých důvodů v Německu nepřípustné.“ Jeho závěr zní: „Trestní právo a výkon trestu jsou právnickou hodinářskou prací. Vy ale používáte jen motorovou pilu.“

I politika SPD Helge Lindha nápad zvláštního práva pro cizince rozčílil: „Mluvím za stranu, jejíž členové skončili v koncentračních táborech. Kteří bojovali za to, aby neexistovalo žádné zvláštní trestní právo pro Židy. V životě nepřipustíme, aby v tomto parlamentu zavládl podobných duch!“

Výtka č. 2: osoby bez státní příslušnosti

AfD by chtěla z Německa vykázat i naturalizované osoby a případně jim sebrat občanství. To ovšem odporuje veškerým lidskoprávním normám, které statut bez státní příslušnosti vylučují.

Právní expert CDU Alex Müller varuje: „Chcete deportovat lidi do třetích zemí a stavět pro ně sběrná zařízení? Do třetích zemí? Kolonialismus? To připomíná kárné tábory, které stavěli Britové v Austrálii.“ Müller je přesvědčen: „To je cesta k bezprávnímu státu!“

Jeho stranický kolega Patrick Sensburg zase varuje před „politikou zbavování občanství jako za nacismu„. Pomocí „Zákona o zrušení naturalizace a odnětí státního občanství“ zbavovali nacisté příslušníky opozice, Židy a jiné nepohodlné osoby státní příslušnosti.

Sensburg ironicky poznamenal, že AfD bude muset v budoucnu zbavit státního občanství i tzv. Občany Říše, kteří se beztak nepovažují za občany Spolkové republiky. „Již se těším na diskuze ve vašich řadách!“

Výtka č. 3: příbuzenská odpovědnost

I nápad jak se vypořádat s kriminálními rodinami se setkal s rozhodným odporem.

Již zmíněný Jürgen Martens z FDP poznamenal: „Jedná se o znovuoživení příbuzenské odpovědnosti (Sippenhaft).“ Dokumentace rodinných příslušníků pachatelů tu byla naposledy za Třetí říše. „Za tímto účelem byly vedeny tzv. příbuzenské archy. Ty byste jednoduše mohli zavést“, rozohnil se Martens. Ironicky poznamenal, že by se zákon mohl dotknout i rakouské „volkswagenovské“ rodiny Piechů. Ta je od skandálu s podvodem s výfukovými plyny také „obzvlášť kriminálně nápadná“.

Sociální demokrat Lindh varoval: „Všem, kteří tento text viděli, říkám: zatím to jsou ještě cizinci a uprchlíci! Ale jednou to budete i vy sami, koho se toto smýšlení dotkne!“

Závěr

AfD předložila zjevně protiústavní návrh zákona, jehož cílem je, aby tvrději postihl cizince než Němce. A to až k možnému odebrání občanství. Se zásadami právního státu, na které se AfD neustále odvolává, to ovšem nemá nic společného.Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: