UNESCO chválí německé integrační snahy

UNESCO chválí německé integrační snahy

Zpráva světové vzdělávací organizace UNESCO považuje dostupnost vzdělání pro uprchlíky v Německu za příkladnou. Zároveň však také kritizuje vzdělávací systém.

Aktuální zpráva o stavu vzdělávání ve světě chválí Německo za jeho snahy o integraci uprchlíků a migrantů. Spolková republika například dodatečnými 800 miliony euro v letech 2016-2020 nadprůměrně podporuje výuku jazyka v denních školkách, uvádí se ve studii UNESCO. Vyzdvihuje i vysokou profesní kvalifikaci, kterou označuje za jeden z klíčových bodů.

Na druhou stranu vidí v německém vzdělávacím systému i rezervy ke zlepšení: mimo jiné kritizuje, že se mnoho dětí uprchlíků nachází dlouho ve zvláštních třídách. Odborníci na vzdělání místo toho doporučují společnou výuku s dětmi bez migračního pozadí. „Společné učení se musí stát dalším úkolem, kterému se země postaví“, uvádí zpráva.

Report každoročně zkoumá pokroky jednotlivých zemí v realizaci vlastních cílů globálního rozvoje vzdělávání. V minulosti se např. země rozhodly, že do r. 2030 zajistí „pro všechny lidi rovné šance na inkluzivní a kvalitní vzdělání a také možnost celoživotního vzdělávání.“

Tohoto cíle nebude zdaleka dosaženo. V mnoha zemích není migrantům, uprchlíkům a jejich dětem právo na vzdělání dostatečně zaručeno, zdůrazňují autoři studie UNESCO a poukazují na fakt, že více než polovině vyhnanců na celém světě je méně než 18 let.

„Pokud je vzdělání migrantů a uprchlíků ignorováno, ztrácíme na tom všichni“, prohlásila generální ředitelka UNESCO Audrey Azoulayová, přičemž měla na mysli především hospodářsky rozvinutější země. 89 % všech uprchlíků se nachází v zemích s nízkým nebo středním HDP, právě tyto země ale nemají na vzdělání prostředky. Ve zprávě proto UNESCO vyzývá dárce ke ztrojnásobení své finanční pomoci a k dlouhodobé podpoře.Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: