Švýcaři drtivou většinou odmítli populistický návrh domnělého sebeurčení

Švýcaři drtivou většinou odmítli populistický návrh domnělého sebeurčení

Švýcaři v neděli jasnou většinou odmítli iniciativu populistické SVP, požadující vyšší podíl přímé demokracie. Teprve v březnu stejně odmítli návrh za zrušení poplatku veřejnoprávním médiím. V čem je to pro nás zajímavé? Nemalá část českých populistů se Švýcarskem a jejich referendy často ohání. Problém ovšem je, že předkládají informace vytržené z kontextu a používají je tedy – jako ostatně vždy, jinak by to nebyli populisté – manipulativně. Pojďme se podívat, jak se věci mají – rozdíl fikcí a skutečností pak už bude jasný. Komentář deníku Neue Zürcher Zeitung. 

Velká většina občanů se nenechala oslnit falešnými sliby SVP a odmítla otravnou iniciativu za sebeurčení (Selbstbestimmungsinitiative). Diskuze o dopadech globalizovaného práva tím ale teprve začala.

Úleva je veliká – v politice, hospodářství i mezi občany. Voliči iniciativu za větší míru sebeurčení více než jasně odmítli a odrazili tak jeden z dalších útoků SVP proti institucím. Rozum zvítězil. Po emocionálně vedeném boji o hlasy to není žádná samozřejmost. Navrhovatelé svou iniciativou za sebeurčení slibovali modré z nebe: posílení přímé demokracie, trvale nízké daně, neúčast v EU. Teprve ke konci ztratila kampaň svou umírněnou tvář a na dvou zavádějících titulních stránkách listu „20 minut“ (deník rozdávaný zdarma cestujícím do práce, pozn, red.) odhalila svou pravou tvář.

Hlasující se nenechali oslnit falešnými sliby, ani se nedali přesvědčit radikálními pseudo-řešeními. Stejně tomu bylo už i během hlasování o tzv. „iniciativě za prosazení“ (Durchsetzungsinitiative, iniciativa ze prosazení vyhoštění kriminálních cizinců, pozn. red.). Velká většina hlasujících zřejmě institucím důvěřuje a nemá důvod zbavovat je kompetence při rozhodování sporů mezi ústavními a lidskými právy. Občané si nemyslí, že by někdo rozhodoval za ně, jak se jim navrhovatelé snažili při každé příležitosti namluvit. Spíš je jim jasné, že mezinárodní lidská práva jsou pro mezinárodně zasíťovanou malou zemi, jakou je Švýcarsko nejen důležitá a užitečná, ale že Evropský soud pro lidská práva chrání základní práva každého jednotlivce – a nejen kriminálních cizinců, jak ráda tvrdí SVP. Přijetím „iniciativy za prosazení““ by se ocitlo hodně v sázce – dobré vztahy se zahraničím, Evropská úmluva o ochraně lidských práv a především právní jistota. A to jen proto, že SVP chtěla donutit parlament, aby další referenda prosazoval ve své doslovné podobě bez možnosti na rozhodnutí podle svého uvážení, i kdyby tím porušoval mezinárodní úmluvy. Voliči tento sobecký nátlak prohlédli.

SVP by se nad těmito výsledky měla zamyslet. Už se jí nedaří tak dobře jako dříve získávat většinu pro své požadavky. Také ne pomocí kampaně, která byla na tuto jinak hlučnou stranu nezvykle tichá a obešla se úplně bez loga SVP. Její cíl, oslovit občany ze středu politického spektra a získat je pro sebe, se jasně minul účinkem. To není pro SVP před začátkem příštího volebního roku žádná příjemná výchozí pozice. Protože kromě včerejší nové prohry u volebních uren strana poslední dobou nijak zvlášť nezazářila ani v kantonálních volbách.

S jasným „Ne“ iniciativě za sebeurčení zmizelo ze stolu krajně nevhodné řešení regulace mezi ústavními a lidskými právy. Otázka, jak má země s přímou demokracií jakou je Švýcarsko do budoucna zacházet s rostoucím vlivem mezinárodního práva, ale bude politiku zaměstnávat i nadále. Tahanice ohledně migračního paktu OSN, který sice není právně závazný a tudíž není mezinárodním právem, ale pouze „soft-law“, nabízí malou ochutnávku.

Obzvlášť mezi občanskými poslanci se prosazuje přání na větší spoluúčast na zahraniční politice. Právě „soft-law“ považují mnozí z nich z demokraticky-politických důvodů za problematický, protože je sice právně nezávazný, pomocí černých listin nebo kontrolních grémií ale může vyvíjet politický tlak. Návrh tzv. iniciativy na tzv. sebeurčení včera voliči zavrhli. Diskuze ohledně dopadů globálního práva ale teprve začala.Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: