Pan prezident

Grafická glosa Lumíra Kajnara

Grafická glosa Lumíra Kajnara: Pan prezident

Grafická glosa Lumíra Kajnara: Pan prezident.Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: