Pomocí sociálních botů proti migračnímu paktu?

Kampaň proti migračnímu paktu OSN byla na sociálních sítích zřejmě podporována nasazením sociálních botů. Tyto programy se chovají jako lidé a manipulují tak diskuze.

Ještě před plánovaným schválením migračního paktu Spojených národů jeden berlínský startup na základě svých rešerší zjistil, že velký počet sociálních botů jitřil nálady proti shodě naprosté většiny zemí, které s paktem souhlasily. Podle analýzy firmy Botswatch lze více něž čtvrtinu všech tweetů týkajících se migračního paktu (28 %) svést na boty, uvádí deník Die Welt. Z analýz vyplývá, že u politických diskuzí leží průměr kolem 15 %.

Sociální boti jsou v sociálních sítích působící počítačové programy, která se vydávají za reálné osoby.

Bylo zkoumáno 800.000 tweetů

Pro svou studii o migračním paktu prozkoumal Botswatch kolem 800.000 tweetů, které byly zveřejněny mezi 24. listopadem a 2. prosincem. Šířena byla například tvrzení, že se německá vláda snaží vědomě klamat veřejnost: dohoda je prý právně závazná a spolková vláda tak do Německa záměrně přivádí uprchlíky.

Kromě Twitteru je pro šíření podobného obsahu důležitý i YouTube. Osoby, které za sociálními boty stojí, analýza nezkoumala. Ukazuje však, že boti jsou aktivní v blízkosti účtů AfD: Botswatch sestavil grafiku znázorňující prosíťování jednotlivých uživatelských účtů. Znázorňuje, jak silně byla debata řízena AfD, vysvětluje Die Welt.

Hoaxy: graficky znázorněné vazby hashtagu "#migrationspakt".

Obr.: grafické znázornění vazeb hashtagu „#migrationspakt“ (něm. migrační pakt) pomocí programu Hoaxy ze dne 10. 11. 2018 (screenshot: magazín POLITIQ, grafika: Hoaxy). 

Pochybnosti o číslech

Experti na sociální média nicméně poukazují na to, že není známo, jaká kritéria Botswatch pro rozpoznání automatizovaných účtů použil. Zkušenosti ukazují, že identifikace botů je velmi složitá, zdůrazňuje analytik Luca Hammer. Programy, které by měly boty rozpoznat, se často mýlí. Je tedy třeba se více soustředit na to, jakou činnost jednotlivé účty vyvíjí, jak např. reagují na dotazy a mnohá další kritéria. Při vysokém počtu účtu to je sotva zjistitelné.

Jiné programy, např. Hoaxy, naopak nasvědčují tomu, že diskuze pomocí botů podnícena nebyla.

Nálady proti migračnímu paktu OSN začala jako první šířit americká pravicová média. Poté co prezident Trump prohlásil, že USA pakt nepodpoří, přesunula se diskuze do Evropy. V Německu se jí chopila především AfD, která proti paktu zřídila i vlastní webovou stránku.

Migrační pakt Spojených národů přijalo v Marrákeši 164 zemí. Několik evropských zemí a USA ho však nepodepsaly.

O čem pojednává migrační pakt? Více se dozvíte v článku německého magazínu Cicero „Migrační pakt OSN: ‚Kdo sní o otevřených hranicích, ten se nedočká'“.

Migrační pakt OSN: „Kdo sní o otevřených hranicích, ten se nedočká“Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: