Angličané a Američané jsou překvapeni obscénností Angely Merkelové

Angličané a Američané jsou překvapeni obscénností Angely Merkelové

Už to zase použila: německá kancléřka mluvila o „shitstormu“, který sklidila. Politikové pocházející z anglickojazyčné oblasti, by takový výraz nikdy nepoužili. Oni si pro změnu osvojili německý výraz.

Čekali bychom to od něj. Ale přesto bychom se zřejmě divili, kdyby Donald Trump bez rozpaků vyslovil, anebo – což by u něj bylo pravděpodobnější – tweetoval obscénní německé slovo jako třeba „Kacke“ (hovno) nebo „ficken“ (šukat). Stejně se nyní divili Američané a Angličané, když německá spolková kancléřka během oficiální příležitosti opět jednou použila slovo shitstorm. Před několika dny během setkání o digitalizaci Angela Merkelová připomněla svou nešťastnou volbu slov z r. 2011, kterou použila v souvislosti s internetem: „Kdysi jsem řekla ‚Neuland‘ (nové, neprobádané území), za což jsem sklidila mohutný shitstorm. V každém případě to je v jistém slova smyslu dosud neprobádaný terén.“

Od „Scheissdrecku“ po „shitstorm“

Jak uvádí deník New York Times, vyvolala tato pasáž, citovaná vládním mluvčím Steffenem Seibertem, u rodilých anglických mluvčích iritaci a pobavení. Anne McElvoyová, vedoucí redaktorka britského Economist tweetovala: „Poté, co Merkelová použila slovo shitstorm, už mohu šťastně zemřít.“ Televizní autor David Simon se divil, že národ, který angličtinu „obdaroval“ takovými výrazy jako „goetterdaemmerung“ (zánik bohů a stav světa před úsvitem nové éry) a „schadenfreude“ (škodolibost), nemá vlastní slovo pro fenomén „shitstorm“. Mediální pověřenec Evropské centrální banky Michael Sheen připomenul, že svým německým kolegům se už minimálně 5 let pokouší vysvětlit, že „použití tohoto výrazu v anglických textech není v pořádku“.

Shitstorm je v jazycích, ze kterých ho Němci importovali, opravdu považován za vulgární slovo. Žádný americký prezident nebo britský předseda vlády by ho veřejně nevyslovil. V zemi, ve které se bývalý fotbalový útočník Rudi Völler stal v r. 2003 svou „Scheißdreck“ (sračka) řečí definitivně národním hrdinou, to však nevidí tak zaujatě. Už v r. 2013 byl shitstorm zařazen do prestižního výkladového lexikonu německých slov Duden. Angela Merkelová ho použila poprvé v r. 2012. BBC a jiná média již tenkrát vyjádřila svůj údiv nad tím, že se tak hrubý výraz stal v Německu „akceptovatelným slovem“. A úplně nepochopitelné pro Brity bylo, že dokonce kancléřka Angela Merkelová mohla vyslovit slovo shitstorm, „aniž by někdo jen pohnul brvou“. Nyní to zopakovala.

Ovšem i v angličtině má shitstorm poněkud širší význam. Jeho první výskyt je doložen v r. 1948. V MailerověThe Naked and the Dead“ (Nazí a mrtví) se shitstorm vyskytuje rovnou dvakrát – pokaždé vyjadřuje nepřehlednou a nebezpečnou situaci na bojišti. Mailer ve svém románu zpracovává své vzpomínky na dobu, kdy se jako americký voják podílel na znovudobytí Filipín. O vojákovi, který platil za ulejváka, píše: „The hell with Brown. He’s been missing all the shit storms. It’s his turn.“ Jedním z Mailerových kamarádů byl Francis Irby Gwaltney, který v r. 1955 rovněž napsal román o tehdejších bojích: „The Day the Century Ended“ (Den, kdy skončilo století). I tam se slovo, použité ve stejném významu jako u Mailera, dvakrát vyskytuje. Lingvista Anatol Stefanowitsch, který patřil v r. 2012, kdy byl shitstorm v Německu zvolen anglicismem roku, k porotě, se tedy právem domnívá, že výraz má původ v americkém vojenském žargonu z období Druhé světové války.

Už v 60. letech se shitstorm stal všeobecným pojmem pro „chaotickou, nekontrolovatelnou situaci“, například v románu Kena KeseyhoOne Flew over the Cuckoo’s Nest“ (Vyhoďme ho z kola ven), kde vypravěč v první osobě o svých dvou bývalých kolezích říká: „They finally got to arguing with each other and created such a shitstorm I lost my quarter-cent-a-pound bonus I had comin’ for not missin’ a day.“

Význam „bouře médii vyvolaného rozhořčení“ získává slovo v angličtině v 80. letech, ale teprve s příchodem internetu a sociálních sítí jsou vlny pobouření tak časté, že se dostává do běžné mluvy.

V němčině slavil shitstorm svůj průlom v r. 2011. Anatol Stefanowitsch k tomu napsal: „Fenomén internetovými médii podporovaných vln rozhořčení“ v tomto roce výrazně vzrostl. A tohoto slova se především i mimo Twitter chopila velká média.

Když Lutherovi stoupenci vrhali výkaly

Než si ale zase jednou budou všichni dělat legraci z hloupých Němců, kteří si špatně vykládají anglické výrazy: opačně tomu není jinak. Angličané a Američané používají pro události, které Němci označují za shitstorm, německé slovo, které by v tomto smyslu žádný Němec nepoužil. Pokud někoho hodně kritizují média, říkají: „He catches flak.“ Dalo by se to přeložit jako „Schytal to z flaku“. Flak je od První světové války německá zkratka protiletadlového kulometu (Flugabwehrkanone). Od 30. let se výraz používá i v angličtině, minimálně 50 let už existuje uvedený slovní obrat.

Údiv nad tím, že Němci z angličtiny importovali slovo shitstorm, je o to větší, když si uvědomíme, že popisovaný fenomén je v Německu doslovně znám už 500 let: vynalezena byla „smršť sraček“ příznivci zřejmě největšího německého autora polemik: Martina Luthera. 15. června 1520 metali rozezlení občané Lipska a městeček Torgau a Döbelnu po papežské bule, která Lutherovi vyhrožovala klatbou, exkrementy. O pět století později Němci konečně našli vhodný termín pro svou prapůvodní formu protestu. Shitstorm’s coming home.Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: