Alternativní justice

Grafická glosa Lumíra Kajnara

Grafická glosa Lumíra Kajnara: Alternativní justice

Grafická glosa Lumíra Kajnara: Alternativní justice.

„Stejně tak má pan prezident plné právo sdělit svůj názor. Jestliže tedy pan Baxa sám sobě přisuzuje právo dávat doporučení prezidentu republiky, nemůže upírat to samé právo prezidentu republiky. Žijeme ve svobodné společnosti, toto opravdu není doba komunistické justice.“

Jiří Ovčáček via TwitterZanechte nám svou korekturu nebo komentář: