Juan Guaidó: pro Madura se nikdo neobětuje

Juan Guaidó: pro Madura se nikdo neobětuje

Prozatímní venezuelský prezident věří, že se v konfliktu s prezidentem Madurem prosadí. „Nemá žádný nárok na vedení země, lid ho již nenásleduje“, říká v rozhovoru pro deník Frankfurter Allgemeine Juan Guaidó. Rozhovor vedl latinskoamerický korespondent FAZ Tjerk Brühwiller.

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Pane prezidente, do kolumbijského příhraničního města Cúcuta přijíždí tuny humanitární pomoci. Koncem týdne se mají dostat do Venezuely. Jak důležitý je úspěch této akce?

Juan Guaidó: Je to důležité ze dvou důvodů. Za prvé, protože humanitární pomoc zachraňuje životy. 300.000 lidí se u nás nachází v ohrožení života a zemřou, pokud se jim v příštích dnech a týdnech nedostane pomoci. Ohroženy jsou i další 3 miliony Venezuelanů. A samozřejmě má humanitární pomoc ještě druhý cíl: má dát armádě příležitost, aby se přiklonila na stranu ústavy a otevřela cestu ke svobodným volbám. Armáda má možnost zachránit lidské životy. Dovolila nám, abychom se organizovali a pokojně mobilizovali. To se zatím ještě nikdy nestalo.

FAZ: Nicolás Maduro označuje celou akci za divadlo a vyhrožuje, že pomoc do země nepustí. Co se stane, pokud své hrozby uskuteční?

Guaidó: Humanitární pomoc se do země dostane. Když ne přes Cúcutu, tak jinudy. Pouze hranice s Kolumbií měří 2219 kilometrů. Hranice s Brazílií je rovněž dlouhá, nemluvě o pobřeží. Politická otázka pro 23. února ale zní, jestli bude armáda nebo jiná ozbrojená skupina bránit humanitárnímu konvoji ve stupu do země. To by Venezuelané a svět nepřijali.

FAZ: V mezinárodním společenství panuje jistá zdrženlivost. Některé země chtějí s humanitární pomocí vyčkat do doby, až to dovolí politická situace. Mezinárodní organizace se odvolávají na protokoly, které jim nedovolují se přiklonit k jedné ze stran. Máte pro tuto opatrnost pochopení?

Guaidó: Jsme si těchto protokolů velmi vědomi. Je ale třeba si uvědomit, že se jedná o politickou krizi. Ve Venezuele dnes umírají děti kvůli průjmu, protože jsou podvyživené a není žádné sérum. Důvodem jsou špatná politická rozhodnutí. Zničení ropného průmyslu vedlo mimo jiné k tomu, že Venezuela dnes jen farmaceutickým firmám dluží 4 miliardy dolarů. Režim tvrdí, že už nemůže koupit žádné další léky. Zároveň jsme ale před několika dny mohli spatřit spolupracovníka ministerstva zdravotnictví, jak přebírá tuny léků. To jsou rozpory režimu, který nemá odpovědi na problémy, které sám způsobil. A krizi nadále popírá. Váhání některých zemí a organizací chápu. V některých případech chybí informace, jiné země mají samy své vnitropolitické problémy. Co se ale odehrává ve Venezuele, nelze měřit běžnými měřítky. A zcela jistě to nelze měřit ideologickými měřítky v pravo-levém spektru. Jde o otázku humanity. Základem je, abychom se vrátili k demokracii.

FAZ: Ústřední je role armády. Několikrát jste zmínil, že už vedete rozhovory s vysokými důstojníky. Do jaké míry jste po těchto jednáních optimistický?

Guaidó: Ve Venezuele panuje diktatura. Říct, že vedeme jednání s důstojníky, je vystavuje velkému riziku. V armádě dochází k pronásledování a mučení. Ale ano, došlo k rozhovorům a pokusům o navázání kontaktu. Poprvé oslovujeme armádu na přímo. Musíme si důvěřovat a umět spolu mluvit. Mám výhodu v určitém respektu, protože moji dědové byli v armádě. Musíme přizvat všechny – armádu i civilní chavistické síly – abychom umožnili svobodné a transparentní volby. To je moje úloha jako prozatímního prezidenta. Armádu potřebujeme. Velká část armády je stejně nespokojená jako venezuelské obyvatelstvo.

FAZ: Maduro přesto budí dojem, že si je svou mocí jistý. A dělá to samé, co v podobných situacích dělal vždy: pokouší se krizi vysedět. Jak dobře jste připraven na hru na čas?

Guaidó: Který diktátor, jehož dny jsou sečteny, by to přiznal? Seznam diktátorů je dlouhý a jen málo z nich předalo svou moc dobrovolně. Náš boj proti režimu ale nezačal až teď, nýbrž před lety. Vystavěli jsme většiny, vyhráli parlamentní volby, pocítili jsme represe a ztratili přátele. Bojovali jsme vždy pokojnými prostředky a dnes jsme silnější než kdy předtím. Ptáte se mě, jak dlouho to vydržíme? Tak dlouho, jak bude nutné. Máme mnoho energie a naděje, oporou nám je síla celého národa.

FAZ: Není to poprvé, kdy se opozice a lid vzepřeli Madurovi. Co se oproti předchozím letům změnilo?

Guaidó: Mnoho. Tento proces jsme dlouho připravovali. Dnes máme sjednocenou opozici. Ale za tímto hnutím nestojí pouze politická opozice, ale také odbory, studenti, dobrovolníci, katolická církev, nevládní organizace a velké části mezinárodního společenství. Je nás většina a odpovídajícím způsobem vystupujeme.

FAZ: Některé vlády, které vám vyjádřily podporu, projevují určitou netrpělivost – zejména Spojené státy. Pohrozily dokonce vojenskou intervencí. Jak zabráníte tomu, aby z toho nevznikl problém pro veřejné mínění ve Venezuele a na mezinárodní scéně?

Guaidó: Budu zcela upřímný. Venezuelská krize není v prvé řadě problém mezinárodního veřejného mínění, zcela jistě ne pro Venezuelany, kteří již roky bojují za svou svobodu. Já jsem například vyrůstal za těžkých podmínek a absolvoval jsem vzdělání ve Venezuele. Před více než deseti lety jsme vybudovali studentské hnutí, nyní jsme se stejnými lidmi sjednotili opozici a získali oporu v mnoha zemích, nejen ve Spojených státech. Neumíme to redukovat na jeden geopolitický a polarizovaný mocenský boj. Netrpělivost přichází od samotných Venezuelanů. Je to netrpělivost matek, které chtějí uživit své děti. A veškerá rozhodnutí, která činíme, pochází od Venezuelanů a jsou naprosto suverénní. Existují Venezuelané, kteří by proti vojenské intervenci zvenčí nic nenamítali. Zřejmě by to ale nebyl ideální scénář.

FAZ: Jaký by byl pro Venezuelany ideální scénář?

Guaidó: Řekněte mi to. Ten s nejmenšími sociálními dopady. Hospodářská a finanční stabilita, aby pokud možno rychle a efektivně došlo k ukončení humanitárního stavu nouze a obnovily se základy právního státu, které umožní svobodné volby. To bude možné teprve, až bude Maduro pryč. Jediný, kdo hrozí válkou, zatímco pořádá vojenské manévry a kupuje zbraně, je on. Je zjevné, že chce s ohledem na veřejné mínění přivolat občanskou válku. K tomu ve Venezuele nedojde. Neexistuje žádný Venezuelan, který by se obětoval pro Madurovu politickou budoucnost. Pro svou moc nemá žádnou oporu, lid ho již nenásleduje. Je izolovaný.

FAZ: Maduro humanitární krizi v zemi popírá. Myslíte si, že ztratil smysl pro realitu?

Guaidó: To je velmi diplomaticky řečeno.

FAZ: A přesto má stále podporovatele. Také mocné země jako Čína nebo Rusko ho nadále podporují. K tomu Indie, která od Madura možná odkoupí více ropy a tím by částečně neutralizovala americké sankce. Jak ve stávajícím konfliktu posuzujete roli těchto zemí?

Guaidó: Rusko a Čína ve Venezuele hodně investovaly, a proto mají pochopitelně obavy. Nikdo nechce přijít o své investice. Existuje ale velká shoda v tom, že nejlepší volbou pro všechny investory by byla rychlá stabilizace venezuelských poměrů. V r. 2018 jsme měli inflaci ve výši 2 milionů procent. Hrubý domácí produkt během 5 let poklesl o 53 procent. I Čína musí mít zájem, aby tento trend nepokračoval. Že chce nyní Indie koupit více ropy, souvisí s tím, že tam jsou rafinerie specializované na těžkou venezuelskou ropu. Indie už je druhým největším odběratelem. Další takové rafinerie se nachází v USA a jedna v Číně. Kdo tvrdí, že se jedná o boj o ropu a že nám jí chtějí vzít Spojené státy, činí tak z nevědomosti. USA jsou historicky naším nejdůležitějším odběratelem. Není to žádný boj levice proti pravici, jak by nám někteří chtěli namluvit, ale boj Venezuelanů za naši svobodu.

FAZ: Postavil jste se do čela tohoto boje a tím jste se stal největším Madurovým soupeřem. Proč jste do tohoto rizika šel?

Guaidó: Jít ve Venezuele do politiky vás může stát doslova život. V uplynulých pěti letech bylo zabito 300 mladých lidí jen proto, že protestovali. Máme tu 3.000 politických vězňů, mnoho lidí je pronásledováno, nebo jsou v exilu. Režim dnes musí uznat, poté co zabíjel, mučil a pronásledoval, že nás nezastavil. A k tomu také nedojde. Mnoho lidí se ptá, jak to že jsem ještě na svobodě. Mám pro to tři vysvětlení: držíme se ústavy, uznává nás mezinárodní společenství a máme především masivní podporu ve společnosti. Všichni vidíme naději, možnou budoucnost, mládež, dobrovolníky, kteří se k nám připojili a vzali na sebe mnoho úkolů, aby nás podpořili. To nelze zastavit. Nemám strach z režimu. Mou největší obavou je, že bych mohl onemocnět a skončit v nemocnici, kde nemají žádné léky.


Juan GuaidóJuan Guaidó, ročník 1983, je venezuelským ekonomem a politikem. Od začátku roku 2019 je předsedou venezuelského Národního shromáždění. 23. ledna se prohlásil za dočasného prezidenta země. Je podporován USA, mnoha latinskoamerickými a evropskými zeměmi – mezi nimi i Německem.Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: