Staří náckové v novém hávu?

Kde dříve volili NSDAP, dnes volí AfD

Staří náckové v novém hávu?

Vědci vypočítali, že kde dříve volili NSDAP, dnes volí AfD. Takové studie jsou důležité, ale i politicky nebezpečné.

V německé zálibě v extrémně pravicových stranách existuje kontinuita, sahající od NSDAP až k AfD. To, co rádi zdůrazňují kritikové AfD, nyní pomocí historického lokálního srovnání  dokázali tři mnichovští vědci. Jejich studie je obsáhlá a pečlivě provedená, přesto má jednu slabinu a je zároveň nebezpečná. Co může být špatného na studii, která dokazuje očividné vazby mezi dvěma národoveckými stranami?

Davide Cantoni, Felix Hagemeister a Mark Westcott porovnali volební výsledky NSDAP a AfD v národních volbách. A výsledek? V obcích, které byly v letech 1928 a 1933 baštami NSDAP, byl i v r. 2017 podíl hlasů ve prospěch AfD výrazně vyšší. Ze všemožných barevných map to často není na první pohled patrné, matematicky je to ale zřejmé. Vysvětlení spatřují ekonomičtí historikové v mezigeneračním předávání politického přesvědčení. To je přinejmenším stejně důležité, jako často uváděné strachy ze sestupu ve strukturálně slabých regionech, údajně nahánějící voliče do náruče populistů.

Zní to logicky. Nicméně vědci ve svých úvahách vytvářejí přímou kontinuitu mezi přívrženci NSDAP a AfD. To je problematické hned ze dvou důvodů. Zaprvé: studie opomíjí, že časový a místní faktor – generační efekt a strach ze sestupu – může působit současně. Kde dnes chybí infrastruktura, mohla často chybět už v r. 1930. Třeba jde o kontinuálně špatné rámcové podmínky, které podporují extremistická myšlenková schémata.

Zadruhé: vyvozování příliš mnoha paralel mezi NSDAP a AfD prokazuje misi „utlumit AfD“ medvědí službu. Což – striktně viděno – samozřejmě nemusí být starostí vědců. Přesto: srovnání s NSDAP dělá stranu větší a důležitější, než je. Takovou, kde by ráda byla. Ano, v AfD uvažují národovecky. Brojí proti cizincům a její cíle jednoznačně popírají demokratické principy. Strana se zřejmě v budoucnu posune ještě více doprava. Ale v současné době – naštěstí – žádnou druhou NSDAP není. Ač se o to kdejaký její člen sebevíc snaží.Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: