1 rok velké koalice: od dětských dávek po reformu pečovatelských služeb

1 rok velké koalice: od dětských dávek po reformu pečovatelských služeb

Velká koalice vládne v Německu už rok. V létě minulého roku probíhající spory zcela zakryly, že nemilovaná koalice již řadu předsevzetí splnila. Mezibilance portálu Tagesschau.

170 stran a zhruba 130 až 140 úkolů – podle toho, jak je počítáme. K těmto číslům dojdeme, když si prostudujeme koaliční smlouvu mezi CDU, CSU a SPD z r. 2018. Na zhruba 30 až 40 projektech se ještě nezačalo pracovat. Na zbytku se dělá, nebo – a tento seznam roste – již byl vyřízen.

40 projektů je již hotových

Na hromádce „Vyřízeno“ leží zhruba 40 projektů. A nejedná se přitom pouze o maličkosti. Zaměstnavatelé opět platí stejně vysoké zdravotní pojištění jako zaměstnanci, existuje právo na návrat k plnému úvazku po přechodu na částečný úvazek, byl rozšířen mateřský důchod, došlo k trvalému omezení sjednocování rodin uprchlíků a byla utažena brzda růstu nájemného.

Bylo vydáno i hodně peněz: za více ošetřujícího personálu v nemocnicích a pečovatelských domovech, za lepší péči o děti, za velmi drahé ale velmi oblíbené dětské stavební dávky.

Spory ohledně pracovních zákonů

K další hromadě: ta se jmenuje „Rozpracováno“. Je v současné době nejvyšší, což je po prvním roce práce přirozené. Vášnivé spory se nadále vedou o základní důchod – i proto, že SPD chce více, než bylo v koaliční smlouvě ujednáno.

Větší shoda panuje ohledně zákona, který nazývá ministryně pro rodinu Franziska Giffeyová „silným zákonem o rodině“. Zákon, přinášející nízkopříjmovým skupinám více peněz, by mohl být brzy schválen. Do Spolkového sněmu brzy dorazí i zákon o přistěhovalectví odborných pracovníků. I zde se dá opět počítat s vášnivými diskuzemi.

To samé platí o zákoně na ochranu klimatu, který zřejmě bude dominovat letošnímu roku: popohání ho ministryně životního prostředí Svenja Schulzeová. Tlačí na to, aby po uhelných elektrárnách přišly na řadu i oblasti bydlení a dopravy. Unie však tyto záměry brzdí.

Práce na některých úkolech ještě nezačala

Zůstává hromada s nápisem „Nevyřízeno“ nebo „Právě započato“. V této poslední a mezitím výrazně scvrklé hromadě se nachází zaprvé záměry, na které je ještě čas – jako odstranění solidárního příspěvku (určeného na obnovu východoněmeckých zemí, pozn. red.) pro většinu daňových poplatníků. Stát by se tak mělo v r. 2021. Zadruhé obsahuje drobnosti, které by byly vítané, ale nejsou nezbytně nutné: například zřízení národní vzdělávací rady nebo rozšíření volných vstupů do muzeí financované ze spolkových prostředků.

Zatřetí – a to je nejmenší část – se v hromadě nacházejí sporné body: předpokládané omezení pracovních smluv na dobu určitou – proti kterému je Unie – ministr práce Hubertus Heil ještě podrobně nerozpracoval. Na druhou stranu je v současné době dostatečně vytížen základním důchodem.Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: