Kriminalita v Německu opět poklesla

Kriminalita v Německu opět poklesla

Méně krádeží a bytových loupeží, více drogových deliktů a „odporu proti státní moci“: v Berlíně byla představena kriminální statistika. Data však mají pouze omezenou vypovídací hodnotu.

V r. 2018 bylo v Německu oznámeno opět méně trestných činů než v předchozích letech. Vyplývá to ze zprávy deníku Die Welt o policejních kriminálních statistikách, které v úterý dopoledne představil spolkový ministr vnitra Horst Seehofer (CSU) v Berlíně. Tento trend oznámil politik již v březnu.

Policie registrovala 5,55 milionu trestných činů, což představuje oproti předchozímu roku úbytek o 3,6 %. Počet podezřelých klesl o 2,9 % na 2,05 milionu.

Již statistika roku 2017 (5,76 milionu trestných činů, -9,6 %) představovala rekord. Podle ministerstva se jednalo o nejnižší počet od r. 1992.

Skrytý počet nenahlášených trestných činů

Z těchto údajů ale nelze vyvozovat jednoznačné závěry o skutečné kriminalitě, neboť z čísel není jasné, kolik deliktů nebylo vůbec nahlášeno. Aby se toto temné pole poněkud osvětlilo, chce letos Seehofer představit i výsledky studie, zkoumající jak často se občané stávají obětí trestných činů, jak bezpečně se cítí a jak posuzují práci policie a justice.

Nadpoloviční většina (57,7 %) trestných činů byla podle zprávy vyřešena. Počet vyřešených případů však má pouze malou vypovídací hodnotu, protože jsou podle Spolkového kriminálního úřadu (Bundeskriminalamt, BKA) nahlášené případy za r. 2018 dány do relace s vyřešenými případy ve stejném roce. Obě tyto skupiny však nejsou shodné. Pokud by v jednom roce bylo více případů vyřešeno než nahlášeno, byla by teoreticky možná i vyšší než 100% míra objasnění.

Zhruba třetina nahlášených trestných činů jsou podle Die Welt krádeže. Bylo oznámeno méně krádeží automobilů (30.232, -9,1 %) a jízdních kol (292.015, -2,7 %). Oproti tomu razantně stoupl počet kapesních krádeží (104.196, +18,2 %). Krádeže v obchodech poklesly o 4,1 % na 339.021 oznámených případů.

Počet nahlášených bytových vloupání klesl podle informací Die Welt na historické minimum 97.504 případů, což představuje pokles o 16,3 % oproti předchozímu roku. Naopak lehce stoupl počet případů krádeží pohonných hmot, tzv. „Tankbetrug“, kdy odjeli zákazníci benzinových pump bez zaplacení, na 72.424 oznámených případů (+1,3 %). Výrazně narostl počet šíření pornografického materiálu, 11.435 případů představuje nárůst o 13,6 %. Znovu bylo zaregistrováno více deliktů s omamnými látkami, kde došlo k nárůstu o 6,1 % na 350.662 případů.

„Násilí vůči policistům“

U trestného činu „odpor vůči státní moci„, tedy například vůči příslušníkům policie a státním vykonavatelům došlo podle zprávy dokonce k nárůstu o 39,9 % na 34.168 oznámených případů. Souvisí to však i s tím, že v květnu r. 2017 vstoupily v platnost nové definice trestných činů, tudíž lze toto číslo s předchozími údaji srovnávat jen velmi omezeně.

Předseda policejních odborů (Gewerkschaft der Polizei, GdP) Oliver Malchow deníku Die Welt sdělil: „Je alarmující, jak narostlo násilí vůči policitům. Statisticky viděno byli v uplynulém roce moje kolegyně a kolegové napadeni zhruba 32× za den. Pokud ještě připočítáme trestné činy odporu, dostaneme se k 94 případům denně.“

Předseda Svazu německých kriminalistů (Bund Deutscher Kriminalbeamter, BDK) Sebastian Fiedler kritizoval v deníku Die Welt, že kriminální statistika skýtá pouze omezený pohled na kriminální zatížení. Namísto toho požaduje „periodické bezpečnostní zprávy“, který mají být do budoucna vypracovány nezávislým grémiem expertů a které by měly být představeny každé dva roky.Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: