Orbánova rodinná politika připomíná dobu nacismu

Orbánova rodinná politika připomíná dobu nacismu

Maďarský prezident reaguje na úbytek obyvatelstva politikou, která vzbuzuje vzpomínky na dobu nacismu. Těžit z ní mohou jen ženy pod 40 let, žijící v prvním manželství. Cíl: udržení homogenního národa bez přistěhovalectví.

Díky nízké porodnosti – pod 1,5 dítěte na ženu – se do r. 2080 sníží maďarská populace téměř o 30 %. Mezi zeměmi Visegrádu zaznamenává už jen Polsko s 35 % ještě větší úbytek obyvatelstva. Odpovědí na drastické snížení porodnosti ale nemá být migrace, strach z cizinců je příliš velký a navíc je ještě všemi prostředky podporován.

Hojné potomstvo „made in Hungary“ má zajistit nová rodinná politika. Každá Maďarka do věku 40 let obdrží při první svatbě státní věno v podobě úvěru na 10 milionů forintů (zhruba 31.000 euro, kolem 800.000 korun) k volnému použití. To je v Maďarsku celkem dost peněz a odpovídá to více než trojnásobku průměrného ročního příjmu. Při narození prvního dítěte mohou být splátky na 3 roky přerušeny, u druhého dítěte bude prominuta třetina úvěru, u třetího dítěte celý.

Nová maďarská rodinná politika se nápadně podobá v červnu 1933 ve Třetí říši zavedené manželské půjčce. I ta byla zaměřena na ženy, aby produkovaly pokud možno hodně dětí a navíc ulevily pracovnímu trhu. Ženy musely být vdané, nesměly pracovat a musely odpovídat rasistickým ideálům nacistů. Půjčka se každým v manželství narozeným dítětem umořovala o čtvrtinu, tenkrát se to nazývalo „abkindern“ – doslova by to bylo „oddětit“.

Navíc mají být v Maďarsku zavedeny výhodné úvěry pro získání nemovitostí, jejichž výše bude závislá na počtu dětí. Také koupě nejméně sedmimístného automobilu má být rodinám se třemi nebo více dětmi usnadněna příspěvkem ve výši 2,5 milionů forintů (necelých 7.700 euro, tedy necelých 200.000 korun). Maďarský stát to vše bude v r. 2020 stát zhruba 0,3 % HDP. Přitom je Maďarsko podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) už nyní jednou ze zemí s nejvyšší finanční podporou rodin.

Celé skupiny obyvatelstva jsou vyloučeny

Z ekonomického hlediska lze u maďarských opatření očekávat malý efekt, způsobený vysokými ztrátami. Těžit z nich budou stabilní rodiny střední třídy, ty zřejmě mají být cílovou skupinou. Oproti tomu pro rodiny, nacházející se v těžké situaci, nebude pořízení sedmimístného vozu zrovna hlavní prioritou. Nová rodinná politika je součástí antimigrační politiky, která se chce výrazně odlišovat od ostatních zemí Evropské unie.

Z finančního požehnání vlády byly navíc vyloučeny celé skupiny obyvatelstva. Zhruba 20 % maďarských dětí vyrůstá pouze s jedním z rodičů – většinou s matkou. Ty odejdou s prázdnou, stejně jako zahraniční rodiče. Pro budoucí pracovní sílu je však zcela irelevantní, zda se narodí jako „maďarské“ děti v prvním manželství.

Hlavním problémem maďarského pracovního trhu je vystěhovalectví, protože kolem 600.000 občanů Maďarska využilo velkorysosti otevřeného vnitřního trhu EU a odešlo pracovat do zahraničí, většina z nich do Rakouska, Německa a Velké Británie. To je více než 10 % maďarské populace v produktivním věku – což je ekonomická a politická výzva, protože většina vystěhovalců je ve věku mezi 25 a 44 lety a tudíž ve vhodném věku pro založení rodiny.

Výzkumy účinků podpor pro rodiny jednoznačně ukazují, že na zvýšení porodnosti mají vliv pouze lepší možnosti péče o děti, tedy dostupnost mateřských škol ap. Přímá finanční podpora rodin se však dá lépe prodat jako předvolební dar – očekávaný účinek na fertilitu je však skromný. Citelné efekty však lze čekat u cen nemovitostí. Jejich prodejci se mohou těšit na výrazné přirážky až do výše státních podpor – podobně jako u německého dětského stavební spoření.

Z nové rodinné politiky se mohou těšit pouze Maďarky pod 40 let, které chtějí mít hodně dětí a navíc žijí v prvním manželství. Orbánova vládnoucí strana Fidesz tak přes finance všem občanům vnucuje křesťanský obraz rodiny – nebo spíš to, co za něj považuje – aby získala homogenní maďarský národ bez rušivého přistěhovalectví. Nacionalistická rodinná politika Viktora Orbána není jen krokem zpátky, navíc připomíná Německo před 80 lety. Otevřená společnost vypadá jinak.Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: