Ženská stávka ve Švýcarsku: „Od 15:24 pracují ženy zadarmo“

Ženská stávka ve Švýcarsku:

V pátek vyjdou ve Švýcarsku do ulic ženy, aby protestovaly za rovnoprávnost. Organizátorka Corinne Schärerová vysvětluje, proč to mají tradičně těžké a proč by muži měli protestovat až v zadních řadách. Rozhovor pro Süddeutsche Zeitung vedla Zita Zengerlingová.

„Muž a žena mají stejná práva.“ Tak to od 14. června 1981 stojí ve švýcarské ústavě. Protože to však o 10 let později stále ještě nebyla realita, demonstrovaly v r. 1991 stovky tisíc žen. Stávka žen vešla do dějin. Byla to největší politická mobilizace ve Švýcarsku od generální stávky v r. 1918. Protesty měly za následek přijetí zákona o rovnoprávnosti. A přesto: 14. června 2019 stávkují švýcarské ženy znovu.

V r. 1991 protestovala Corinne Schärerová ještě jako studentka. Mezitím se stala generální tajemnicí švýcarské odborové organizace Unia a zorganizovala druhou švýcarskou stávku žen, která se koná tento pátek. Opět jsou očekávány tisíce účastnic, opět demonstrují za větší rovnoprávnost.

Süddeutsche Zeitung: Zúčastnila jste se jižní první ženské stávky. O 28 let později stávkujete znovu – se stejnými požadavky. Věříte, že tentokrát to k něčemu bude?

Corinne Schärerová: Stávka z r. 1991 sice mnohé zlepšila, například bylo konečně zavedeno mateřské pojištění, ale ústřední požadavek po zrovnoprávnění mužů a žen ve všech oblastech života stále ještě naplněn nebyl.

SZ: Co ještě chybí?

Schärerová: S rovnoprávností to ve Švýcarsku zkrátka vázne. Ačkoliv je rovnoprávnost od r. 1981 ukotvena v ústavě, nebyla nikdy uskutečněna. Požadujeme rovnost platů a vyšší mzdy žen. Ať už v pečovatelských a úklidových službách nebo v hodinářském průmyslu; mzdy v typických ženských profesích jsou nízké. Požadujeme uznání ženské práce a to jak placené tak i neplacené, tedy v rámci rodiny. Kromě toho chceme dosáhnout lepší kompatibility práce a rodiny. To je ve Švýcarsku obrovský problém. A také požadujeme konec každodenního sexismu a sexuálního obtěžování a násilí na ženách.

SZ: Je Švýcarsko s ohledem na ženská práva obzvlášť obtížnou zemí? Koneckonců bylo volební právo žen zavedeno až v r. 1971.

Schärerová: Do r. 1988 dokonce ještě platilo, že o zaměstnání své manželky mohl rozhodovat muž. Dodnes se ve Švýcarsku udržuje konzervativní obraz rolí; idea, že ženy jsou zodpovědné za domácnost a práci v rodině.

SZ: Jak realistický je vůbec váš cíl úplné rovnoprávnosti?

Schärerová: Jsem optimistická, že naší akcí opět něco dosáhneme. Velkou naději mi dává to, že jsou mladé ženy velmi aktivní. Už si zkrátka nechtějí nechat líbit každodenní sexismus.

SZ: A toho chcete dosáhnout stávkou?

Schärerová: Během dne se uskuteční různé akce, týkající se všech možných oblastí. V 15:24 pak ženy složí práci. Ve Švýcarsku vydělávají ženy o pětinu méně než muži, přepočítáno na osmihodinový pracovní den to znamená, že od 15:24 hod. pracují zadarmo. Proto jsme je vyzvaly, aby v tuto dobu skončily s prací. Na mnoha místech pak dojde k manifestacím a demonstracím, například v Bernu, Curychu, Basileji, Lausanne, Ženevě a Bellinzoně.

SZ: Před samotnou stávkou žen došlo k několika třenicím. Švýcarský svaz zaměstnavatelů upozornil, že účastnice mohou počítat s následky, pokud se akce zúčastní.

Schärerová: To říkali v r. 1991 také. Tehdy se před stávkou pokoušeli ženy zastrašit, málokterá výhrůžka se však naplnila. Pokud musí ale i dnes střílet ze všech kanónů, aby zabránili prodloužené pauze na oběd nebo ukončení práce v 15:24 hod., pak je problém s rovnoprávností opravdu zřejmý.

SZ: Obzvlášť v pečovatelských službách to je ale skutečně problematické. Pokud by v 15:24 šly všechny zaměstnankyně domů, mělo by to dalekosáhlé následky.

Schärerová: Vlastně by bylo nejlepší, kdyby v tento den převzali práci žen muži. Ale v pečovatelských službách na to vůbec dost mužů není. Mnoho pracovnic se proto rozhodlo, že svou důležitou práci neukončí, ale připnou si odznáček s nápisem: „Představte si, že bych dnes stávkovala.“ Poselství má ukázat, jak důležitá, ale zároveň špatně placená práce těchto žen je.

SZ: O roli mužů se vedly vášnivé diskuze. Smí se muži zúčastnit stávky žen?

Schärerová: Muže jsme dokonce vyzvali, aby se zúčastnili. Tím, že stávku podpoří, že převezmou práci žen, jejich směny, že se v tento den postarají o děti a tak ženám umožní stávkovat. Tak to například funguje v případě některých mateřských škol, kde se odpoledne o děti budou starat otci. Ale muži by měli na stávce a manifestacích spolupracovat i jako pomocníci, nebo demonstrovat v zadních řadách a projevit tak svou solidaritu.

SZ: Proč v zadních řadách?

Schärerová: Vidět mají být ženy. Jde o zviditelnění a uznání jejich práce. Muži to mají podporovat, ale nestát v popředí, tam jsou jinak pořád.


Corinne SchärerCorinne Schärerová je generální tajemnicí švýcarské odborové organizace Unia. 55letá Švýcarka žije v Bernu a organizuje spolu s odbory stávku žen.Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: