„AfD ve velké míře vytváří klima, ve kterém roste antisemitismus“

Rozhovor se starostou Frankfurtu nad Mohanem

Židé by neměli mít strach svůj způsob života veřejně prezentovat, myslí si Uwe Becker, starosta Frankfurtu nad Mohanem, který zastává i funkci pověřence pro boj s antisemitismem hesenské zemské vlády. Rozhovor pro deník Frankfurter Rundschau vedl Pitt von Bebenburg.

Před rokem vyzval starosta Uwe Becker obyvatele Franfurtu nad Mohanem k tomu, aby na znamení solidarity s židovskými spoluobčany jeden den veřejně nosili jarmulku. V dubnu převzal politik CDU úřad hesenského pověřence pro boj s antisemitismem.

Frankfurter Rundschau: Pane Beckere, když delegace zemské vlády navštívila židovskou obec ve Frankfurtu, prohlásil jeden mladý hoch, že raději veřejně nenosí jarmulku, protože se na něj pak lidé dívají divně a dokonce mu i nadávali. Mohou žít v Hesensku židé bez obav?

Uwe Becker: Ano, mou snahou je, aby se judaismus na veřejnosti prezentoval ještě otevřeněji. Židovský život byste měli v Hesensku moci více vidět i prožít. K tomu chci přispět.

FR: Jak se to může podařit?

Becker: Tak, že stát jasně ukáže, že židovský život chrání a že se nezalekne projevů antisemitismu. Musí bojovat proti každé formě antisemitismu.

FR: Před rokem jste vyslal signál, když jste obyvatele Frankfurtu vyzval, aby se na veřejnosti ukázali s jarmulkou. Jaký je to pocit chodit s jarmulkou?

Becker: Lidé se na vás dívají více než obyčejně.

FR: Jedná se o nepříjemné pohledy?

Becker: Spíš bych řekl, že to jsou zvídavé pohledy. Věřím, že Hesensko i Frankfurt se nachází v lepší a pozitivnější situaci, než tomu je na některých jiných místech. Mám dojem, že jsme otevřenější.

FR: Jako hesenský pověřenec pro boj s antisemitismem jste také kontaktní osobou pro lidi, kteří se stali obětí antisemitismu. Obrátili se na vás lidé s takovými zkušenostmi?

Becker: Zatím jich bylo jen velmi málo. Je třeba si uvědomit, že i počet nahlášených případů je v Hesensku velmi nízký. Když se podíváme na policejní statistiky, zaznamenáme dokonce spíš jejich úbytek, z více než 70 případů v r. 2014 po současnost, kdy je hlášeno zhruba 50 případů. Občas se mi přihlásí lidé a vypráví o zkušenostech, které zažili buď jejich děti ve škole nebo oni sami, například při sportu během hostujících utkání klubu Makkabi (židovsko-německý sportovní klub, založený v r. 1903, dnes má kolem 4.400 členů po celém Německu, frankfurtský klub je s 1.200 členy největší v Německu, pozn. red.).

BDS je pro Beckera „jednoznačně antisemitským hnutím“

FR: Jak jim můžete pomoci?

Becker: Když se jedná o události na školách, vyhledám pohovor s vedením školy. V ostatních případech se musím podobně podívat, o co přesně se jedná. Ne vždy je možná přímá pomoc. Brzy otevřeme vlastní ohlašovnu, která bude vedle policie fungovat jako styčný bod.

FR: Existují různé postupy pro klasický pravicově extremisticky motivovaný antisemitismus a antisemitismus, se kterým vyrůstali lidé z arabské oblasti?

Becker: Ano, v každém případě. Stále žijeme v situaci, kdy 90 % všech nahlášených antisemitských trestných činů pochází z radikálně pravicové scény. Na druhé straně máme co do činění s mladými lidmi, kteří pochází z kulturního prostředí, kde obraz židovského nepřítele, především izraelských Židů, zasáhl velmi brzy do výchovy. To vyžaduje jiný přístup. Když ale zprostředkovávám židovský život a židovské tradice, mohu oslovit různé společenské vrstvy. Kromě toho k tomu patří důsledný postup proti organizacím, které šíří protižidovskou nenávist, ať už je to BDS nebo jiné organizace.

FR: Postaral jste se o to, aby Frankfurt a Hesensko zasáhly proti hnutí pro bojkotování Izraele BDS (Bojkot, deinvestice a sankce). Veřejnost se pře, jestli je BDS pouze kritická vůči Izraeli, nebo už antisemitská. Kde je pro vás ona hranice?

Becker: BDS je podle mě zcela jasně antisemitskou organizací. Jejím hlavním cílem je delegitimizace státu Izrael. Pracuje s mechanismy očerňování státu, místo aby se kriticky postavila k jednotlivým politickým bodům. To pro mě představuje hranici. BDS má svým jazykem blízko k řeči národních socialistů. Dříve se říkalo „nenakupuj u Žida“, dnes se říká „nenakupuj u Izraele“.

FR: Považujete kritiku izraelské politiky osidlování za oprávněnou?

Becker: Samozřejmě lze o politice osidlování diskutovat kriticky. Ale BDS jde dál a její zakladatelé odpírají státu Izrael legitimitu. To už je silně antisemitské.

FR: Německo se nepřipojilo k postoji Donalda Trumpa uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele. Nemýlím se, že jste zastáncem uznání Jeruzaléma za hlavní město?

Becker: Zastávám v této věci soukromý názor, nicméně ne v roli pověřence pro boj s antisemitismem ani jako starosta města Frankfurt. Můj pohled je, že město, ve kterém sídlí vláda, prezident i parlament, je také legitimním hlavním městem státu. Z tohoto pohledu považuji za oprávněné považovat Jeruzalém za hlavní město Izraele a doufám, že to v dlouhodobějším pohledu mezinárodní společenství států uzná. Myslím si, že bychom napřed měli vyložit fakta. Pak možná budeme mít šanci jít i v ostatních otázkách mírového procesu na obou stranách cestou, která je potřebná.

Becker: AfD je součástí uvolnění mravů

FR: Na antisemitismus si stěžujeme již dlouho. Ale teprve od minulého roku máme pověřenkyni pro boj s antisemitismem, napřed na spolkové úrovni, nyní i v Hesensku. Zvětšil se tento problém, nebo se o něm jen více mluví?

Becker: Mám dojemi, že obojí. Bohužel dojdeme k závěru, že antisemitismus ve společnosti vzrostl. Odvažuje se, naneštěstí i za přispění stran, které jsou zastoupeny ve Spolkovém sněmu, opět výrazně hlasitěji a agresivněji vyjít do ulic naší země. Pokud se podíváme pozorně, není za pět minut dvanáct, ale už deset minut po dvanácté. Není to už pouze okraj, ale široký střed společnosti, kde jsou rozšířeny antisemitské stereotypy.

FR: Jak dalece je součástí tohoto problému AfD?

Becker: Myslím si, že AfD ve velké míře podporuje klima, ve kterém antisemitismus roste. Kdo bagatelizuje dobu národního socialismu slovy, že se jednalo pouze o „hromádku ptačího trus v německých dějinách„, kdo mluví o tisíci letech německých – a ne evropských – dějin, ten ví velmi dobře, co tím rozpoutává. Kdo v pohledu na naše dějiny požaduje obrat o 180 stupňů, ten nejen že rozdmýchává antisemitismus, ten ho i spoluvytváří. AfD je zcela jistě součástí celospolečenského uvolnění mravů, kvůli kterému se antisemitismus opět rozmáhá.

FR: Máte mnoho úkolů, v neposlední řadě jste i starostou Frankfurtu nad Mohanem. Jak to s novým posláním pověřence pro boj s antisemitismem zvládáte?

Becker: S nasazením, dobrým časovým managementem a notnou dávkou vášně pro toto společenské téma. Je to pro mě srdeční záležitost. Právě v dobách, kdy se opět šíří společenský jed antisemitismu, je na čase se v této záležitosti opět výrazněji angažovat.


Uwe BeckerUwe Becker je pověřencem hesenské zemské vlády pro židovský život a boj proti antisemitismu. 49letý politik CDU byl do úřadu povolán v dubnu 2019. Od r. 2016 je také starostou Franfurtu nad Mohanem a prezidentem Přátel Telavivské univerzity v Německu a členem představenstva Německo-izraelské společnosti Frankfurt.Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: