Američtí podnikatelé se odvrací od principu maximalizace zisků

Američtí podnikatelé se odvrací od principu maximalizace zisků

Spravedlnost a etika: ve svém prohlášení definuje téměř 200 výkonných ředitelů novou roli firem. Chtějí se více distancovat od zájmů podílníků.

Během setkání zastřešující organizace předních firem USA jako jsou Apple, Pepsi a Walmart definovalo téměř 200 výkonných ředitelek a ředitelů (CEO) nové manažerské zásady. Deník New York Times informuje, že se poprvé po více než 20 letech Business Roundtable (podnikatelský kulatý stůl, Wiki, pozn. red.) distancoval od tzv. shareholder value principu. Místo toho se chtějí zaměřit na investice do zaměstnanců, ochranu životního prostředí a spravedlivý a etický přístup k dodavatelům.

„Víme, že mnoho Američanů má problémy. Velmi často není tvrdá práce odměňována a nedělá se dost pro to, aby se zaměstnanci dokázali přizpůsobit rychlé tempu hospodářských změn“, uvádí špičkoví manažeři ve svém prohlášení.

Podle shareholder value principu musí vedení podniků jednat v zájmu akcionářů a podílníků. Cílem je maximalizace dlouhodobé hodnoty firmy prostřednictvím maximalizace zisků a zvýšení rentability vlastního kapitálu. Ve svém prohlášení formulovali američtí CEO nové zásady vedení podniků. Podle nich má být chráněna přidaná hodnota zákazníků a životní prostředí v místě podnikání. Kromě toho má být kladen větší důraz na zaměstnankyně a zaměstnance, například spravedlivým odměňováním a dalším vzděláváním.

Američané jsou otevřeni radikální změně hospodářství

Podnikatelé tím reagují na současnou společenskou situaci v USA. Podle průzkumu veřejného mínění Voter Study Group je mnoho občanů USA nakloněno radikálnímu programu na reformu amerického hospodářství. Výrazná většina se přimlouvá za snížení daní osob s nízkými příjmy, placenou rodičovskou dovolenou, zvýšení minimální mzdy a vyšší zdanění bohatých. Většina je i pro rozbití velkých bankovních domů a usnadnění sdružování v odborech.

Business Roundtable zastupuje výkonné ředitele vedoucích amerických společností. Členové řídí korporace s více než 15 miliony zaměstnanci s ročním obratem přes 7 bilionů dolarů. Sdružení Business Roundtable bylo založeno v r. 1972 a své manažerské podnikatelské zásady vydává pravidelně od r. 1978.Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: