Angela Merkelová: „Radujme se z různorodosti naší země“

Angela Merkelová:

Angela Merkelová považuje „jednotu Němců“ za dosud nedokončenou. Jedná se o „neustálý proces“ a „trvalý úkol“, řekla během slavnostního shromáždění ke Dni německé jednoty v Kielu. Merkelová poukázala na fakt, že „mnoho východních Němců tento proces nespojuje pouze s pozitivními zkušenostmi“. Vyzvala k „otevřenosti k vzájemné výměně“ a ochotě ke kompromisu.

Německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) vidí ve spolupráci mezi východem a západem Německa deficity. Jednota německého státu je dokončena, jednota Němců ale ne, řekla ve čtvrtek během slavnostního shromáždění ke Dni německé jednoty v Kielu. „Německá jednota není stav, který je jednou dokončen a uzavřen, ale neustálý proces; trvalý úkol, týkající se všech Němců“, uvedla kancléřka. Individuální svoboda není možná bez individuální zodpovědnosti.

Merkelová ve své řeči vyzvala k demokratické angažovanosti. „Jako občanky a občané v demokracii máme všichni nějaké povinnosti“, řekla politička CDU. Svoboda je vždy „svobodou v zodpovědnosti“.

Spolková kancléřka ocenila úspěchy východních Němců v překonání diktatury SED v NDR a při znovusjednocení Německa. Pokojná revoluce r. 1989 byla úspěšná, protože lidé „už nadále nechtěli být zbaveni svéprávnosti“. Od znovusjednocení bylo mnohého dosaženo. Přesto si dnes hodně východních Němců tento proces nespojuje pouze s pozitivními zkušenostmi. Poukázala na trhliny, které mnozí zažili, „když tíhu rozdělení vystřídal náraz sjednocení“. Sjednocení obou států vedlo u mnoha východních Němců k zásadním změnám. Z reprezentativních průzkumů vyplývá, že si většina východních Němců připadá jako občané druhé kategorie. Oproti tomu se většina západních Němců na události „dívala pouze v roli diváků“.

Znovusjednocení je třeba chápat jako „národní moment historického štěstí“, ale s „uznáním rozdílných životních zkušeností také jako na ztrátu“, myslí si Merkelová. Ve své řeči připomenula i oběti diktatury SED v NDR. „Neměli bychom na ně nikdy zapomenout. Ani ne v den radosti, jaký je dnes.“

Merkelová vyzvala k otevřenosti k vzájemné výměně, ke globálnímu, namísto národnímu myšlení a k ochotě ke kompromisu. Zároveň požadovala jasné „ne“ k netoleranci, antisemitismu a vyhraňování menšin. Svou řeč ukončila slovy: „Těšme se z různorodosti naší země.“

3. října 1990 se po pádu Berlínské zdi v r. 1989 a následném kolapsu NDR připojily nově vzniklé východní spolkové země ke Spolkové republice Německo. Součástí dohody o sjednocení bylo stanovení státního svátku na 3. října.

Předsednictví ve Spolkové radě má letos Šlésvicko-Holštýnsko a proto pořádá v Kielu ústřední slavnosti Dne sjednocení. Na občanských slavnostech, které byly zahájeny ve středu, je očekáváno kolem milionu návštěvníků.Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: