Trump se pro Evropu stává bezpečnostním rizikem

Trump se pro Evropu stává bezpečnostním rizikem

Trumpova zrada Kurdů názorně ukazuje, jak prezident USA postupně demontuje americkou zahraniční politiku. Je znepokojivé pozorovat, jak ničí americké dědictví – což vyvolává otázku, jakou hodnotu ještě má západní aliance. Komentář Clemense Wergina pro deník Die Welt.

Pokud bychom se v uplynulých letech pokoušeli nalézt v zahraniční politice něco jako Trumpovu doktrínu, zněla by zhruba takto: Amerika je příliš rozpínavá, měla by se stáhnout ze světových konfliktů a regionální spojenci by měli převzít daleko větší díl zodpovědnosti. Z tohoto pohledu jsou Kurdové v Iráku a Sýrii ukázkovým příkladem, koneckonců byli nejefektivnějšími pozemními jednotkami Západu v boji proti IS. Osvobození regionu od islamistických teroristů, kteří představují i pro Západ značné nebezpečí, bylo vykoupeno velkým množstvím kurdské krve.

O to nepochopitelnější nyní je, že Trump zanechá Kurdy v Sýrii na holičkách a tím otevře Turecku cestu k invazi. Je to zrada, která je o to závažnější, neboť to byly právě Spojené státy, které Kurdy přesvědčily, aby rozebrali svá opevněná stanoviště na tureckých hranicích. Tím více jsou nyní vystaveni turecké agresi. Událost názorně ukazuje, jak Trump ničí americkou zahraniční politiku.

Washington je na nejlepší cestě ke ztrátě jakékoliv důvěryhodnosti na poli mezinárodní politiky, neboť se už nikdo nemůže spoléhat na to, že jednou dané slovo má vůbec nějakou váhu. Pokud náladami zmítaného prezidenta cokoliv rozčílí, nezná mezí, v tu chvíli přestávají platit sliby a dlouholetí spojenci jsou vydáni napospas nepříteli.

Často se tak děje bez dostatečných interních debat o následcích a bez porad s dalšími spojenci, kterých se Trumpova rozhodnutí rovněž týkají.

Toto zmatečné chování se stává bezpečnostním problémem i pro Evropu. Sotva se totiž lze spolehnout, že spojenecký slib učiněný v rámci NATO stále platí a Amerika by přispěchala na pomoc, pokud by například byly východoevropské státy napadeny Ruskem. Navíc některé evropské země, především Německo, neplní dostatečně své spojenecké závazky a tím podkopávají NATO z opačné strany Atlantiku.

Vyvolává to úzkostnou otázku, jako cenu ještě západní spojenectví vůbec má. Několik generací amerických zahraničních politiků se rozhodující měrou podílelo na vybudování světového pořádku, který slouží všem a chrání zájmy Západu. Je šokující pozorovat, s jakou lehkomyslností a ignorancí toto velké dědictví Donald Trump demontuje. A jak málo dělají Evropané pro to, aby zabránili horšímu.Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: