Australské noviny vyšly se začerněnými titulními stranami

Protest za svobodu tisku

Australské noviny vyšly se začerněnými titulními stranami

Na protest proti omezení svobody tisku vyšly velké australské deníky se začerněnými titulními stranami. Například v Sydney Morning Herald a Australian zakryli novináři text a fotografie černými obdélníky. Protest je namířen proti zpřísnění zákonů a prohledávání redakčních prostor.

Akce se koná pod mottem „Your Right to Know“ (Vaše právo vědět). Zúčastní se jí celkem 19 deníků a novinářských organizací. Apelují na konzervativní pravicovou vládu premiéra Scotta Morrisona, aby lépe chránila svobodu tisku. Mezi jejich požadavky patří lepší ochrana whistleblowerů, kteří médiím dodávají informace.

Podle údajů svazu schválil v uplynulých letech australský parlament více než 60 zákonů, ztěžujících odhalování skandálů a nepravostí. Deníky byly podpořeny i rozhlasovými a televizními stanicemi. Šéf stanice ABC, David Anderson, řekl: „Austrálie se vystavuje nebezpečí, že se stane nejtajnější demokracií světa.“

Sporná zpráva o zvláštních jednotkách v Afghánistánu

Nešlo o první společnou akci mediálních domů v Austrálii: již v červenci se v boji za svobodu tisku spojily poté, co policie prohledala dům novinářky společnosti News Corp. jakožto i centrálu stanice ABC v Sydney, kde hledala uniklé vládní dokumenty. Ty byly základem zpráv, které stavěly vládu do špatného světla. Proti bývalému vojenskému právníkovi již bylo zahájeno trestní řízení, několik novinářů může stihnout stejný osud.

Stanice ABC získala v r. 2017 vládní dokumenty, které mají dokazovat, že australské speciální jednotky zabily v Afghánistánu nevinné muže a děti. Výše zmíněná novinářka zase informovala o snahách úřadů, aby směly podrobně monitorovat soukromou komunikaci australských občanů.

Informace o domovech pro seniory a o zemědělské půdě

Jako důvod pro utajení určitých skutečností uvádí vláda často národní bezpečnost. Ve své kampani ale její autoři upozorňují, že úřady například zadržují informace o tom, které domovy pro seniory své obyvatele zneužívají nebo zanedbávají. Vláda ani nechce zveřejnit, kolik zemědělské půdy bylo prodáno zahraničním vlastníkům.

„Australané by vůči vládě, která chce omezit jejich právo vědět, co se děje, měli být vždy nedůvěřiví“, uvedl Michael Miller, výkonný předseda News Corp. v Austrálii.Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: