Tomas Chamorro-Premuzic: „Narcisté věří ve své vůdcovství“

Tomas Chamorro-Premuzic:

Proč jsou často nekompetentní muži tak úspěšní? Firmy se musí naučit racionálněji rozhodovat, koho povýší, říká psycholog Tomas Chamorro-Premuzic.

Po celém světě jsou firmy vedeny muži. Pouze zlomek vedoucích pozic tvoří ženy. Když vidíme tuto nerovnováhu, čekali bychom, že muži, kteří zastávají vedoucí pozice, jsou aspoň kompetentní. Tak tomu ale bohužel není, vysvětluje psycholog Tomas Chamorro-Premuzic. Kompetentní muži sice existují, stejně jako existují kompetentní ženy, šéfy se ale často nestávají. Portál Zeit Online s ním mluvil o důvodech toho stavu.

Zeit Online: Ve své knize uvádíte, že existuje mnoho nekompetentních vedoucích pracovníků. Proč tomu tak je?

Tomas Chamorro-Premuzic: Důvod je v naší představě o vedení, která je zastaralá a falešná. Když má někdo nadměrně velké sebevědomí a dotyčný je navíc charismatický, nebo má dokonce narcistické rysy, myslíme si, že taková osoba má vůdčí schopnosti. Problém je, že to jsou přesně ty vlastnosti, které vystihují špatného šéfa.

Zeit: Co tedy definuje špatného šéfa?

Chamorro-Premuzic: Jedná ve svůj vlastní prospěch, sleduje pouze své cíle a nevidí své chyby. Možná z nich dokonce viní jiné. Tyto osoby jsou navíc často nadměrně sebejisté, neznají proto hranice svých možností. Mají k tomu sklony spíš muži, proto jsou často ve vedoucích pozicích.

Ženy se nepřeceňují tolik jako muži

Zeit: Je tedy méně nadměrně sebevědomých a nekompetentních šéfek?

Chamorro-Premuzic: V prvé ředě je méně šéfek. Čím výše se podíváme, tím méně žen tam nalezneme. A také víme, že se ženy přeceňují méně než muži. Přehnané sebevědomí u žen je posuzováno kritičtěji, zatímco u mužů je interpretováno jako kompetentnost. Ze studií známe dobře prokázané rozdíly ve vnímání sebevědomí, charismatu a narcismu v závislosti na pohlaví. Analýzy ukazují, že jsou ženy všeobecně méně narcistické než muži – i když je v posledních 20 letech dohánějí. Charisma je navíc silně spojeno se statutem. Ženy tedy nejsou méně charismatické, ale zpravidla se nacházejí na pozicích s nepatrnou mocí a autoritou. Mnoho lidí, kdybychom se jich zeptali, by proto hned nenapadla charismatická žena.

Zeit: Ze studií také vyplývá, že lidi jsou špatní v tom poznat, jestli jsou kompetentní. Kompetentní lidé se často považují za méně kompetentní, než jsou. A opačně se nekompetentní lidé přeceňují.

Chamorro-Premuzic: V psychologii to nazýváme Dunning-Krugerův efekt. Pokud někdo získá v nějakém oboru zručnost, zpravidla je lépe schopen poznat své hranice a možná se pak i podceňuje. Pro vedoucí osobnosti je rozhodující vědět, co neumí, protože jen ten, kdo si je vědom vlastních nedostatků, je schopen se je doučit. A bude k tomu motivován. Když se někdo silně přeceňuje – dobrým případem je Donald Trump – má sklony podstupovat velká rizika. To je také důvod, proč je skromnost důležitou vlastností vedoucích pracovníků. Podívejme se na druhé straně například na Angelu Merkelovou, která má zcela jiný styl vedení než Trump.

Také narcisté a psychopatI mají velmi dobré výsledky pohovorů. Pokud někoho označujeme jenom jako charismatického, není to racionální.

Zeit: Jaký vliv má na zaměstnance šéf, který se přeceňuje?

Chamorro-Premuzic: Nekompetentní šéf sníží produktivitu zaměstnanců. Vnáší mezi ně nedůvěru a to, že se necítí v pohodě. Takový šéf nedokáže motivovat tým a nepřivede jednotlivce k efektivní spolupráci. Až 87 % amerických zaměstnanců se vnitřně distancovalo od své práce, především proto, že nejsou spokojeni se svými vedoucími. Stále více lidí se vzdává tradičních zaměstnání a raději pracují na volné noze. Tři ze čtyř vysoce kvalifikovaných zaměstnanců jsou pasivní uchazeči o práci. Sice ji nehledají aktivně, v principu jsou ale ochotni přijmout lepší nabídku. Firmy si tedy dnes již nekonkurují jen mezi sebou, ale i s trhem freeelancerů a s tzv. gig economy.

Zeit: To znamená, že společnosti se musí v odhadu potenciálu svého managementu více snažit. Existuje možnost, jak již během vstupního pohovoru zjistit, zda je někdo nevhodný?

Chamorro-Premuzic: Jde to, ale je to těžké. Protože narcisté a psychopati vycházejí z rozhovorů dobře. Abychom zabránili, že nás naše intuice svede na scestí, je třeba pečlivě vybírat otázky, musí být položeny všem uchazečům a odpovědi musí být vyhodnoceny podle předdefinovaného algoritmu. Pokud někoho označíme pouze za charismatického, je to iracionální.

Zeit: A jaké racionální faktory definují dobrého šéfa?

Chamorro-Premuzic: Schopnost se učit, sociální kompetence a integrita. Kompetentní šéf je někdo, kdo přivede hromadu lidí k odložení osobní agendy za účelem dosažení cíle, který by sami nezvládli. Kompetentní manažeři dokáží, že si členové týmu důvěřují, že se všichni zasadí pro společnou věc a dosáhnou výkonu, který předčí ostatní týmy.

Zeit: To zní jako vrcholový sport.

Chamorro-Premuzic: Správně. Z profesionálního sportu víme, jaký vliv může mít dobrý vůdce. Budou mu lidé věrní? Zapojí se? A využijí svůj potenciál? Trenéry posuzujeme podle toho, jestli jejich tým vyhraje nebo ne. A stejně bychom měli hodnotit šéfy. To se ale bohužel neděje.

Jürgen Klopp ví, jak složit správný tým.

Zeit: Ve své knize uvádíte německého fotbalového trenéra Jürgena Kloppa jako pozitivní příklad dobrého leadera. Čím obzvlášť vyniká?

Chamorro-Premuzic: Pozná talent. A to nejen na individuální rovině. A také ví, jak složit tým. Jeho mužstvo sestává z velmi odlišných hráčů. A tito hráči k němu vzhlíží, vidí v něm mentora, dokonce přítele. Když střelí gól, běží k němu, objímají ho a radují se společně. Cítí férové zacházení a jsou ochotni dát vše. Přesto je Klopp jako šéf také schopen učinit těžká rozhodnutí, dává hráčům zpětnou vazbu a dále je rozvíjí. Pokud se něco nepovede, stojí za svým týmem.

Zeit: Neznáme tento způsob vedení týmů již dlouhou dobu?

Chamorro-Premuzic: Ano. Základní pravidla jsou jasná: rozpoznejte nejrůznější potenciály. Buďte spravedlivý. Vytvořte dobrou, ale konkurenceschopnou atmosféru. Kromě toho využívají fotbaloví trenéři k vyhodnocování obrovské množství dat.

Zeit: Měly by to tedy firmy také dělat?

Chamorro-Premuzic: Zatím jsme neměli žádná precizní data o výkonu zaměstnanců. To je hlavní problém. Protože když neměříme, nakolik vedoucí pracovník zlepšuje výkon svého týmu, pak paradoxně není povýšena osoba, která to dělá nejlépe. V minulosti posuzovali své spolupracovníky jejich nadřízení. Občas během dvou minut rozhodli, jestli někdo má potenciál k vedení, nebo ne. To ale nefunguje, protože lidé se nechají oklamat svou intuicí. Ve velkých společnostech se to nyní mění. Sbírají data o práci svých lidí a o výkonu týmů – to podává svědectví o tom, jak pracuje jejich šéf. A pokud mají někoho, kdo už je managerem a uvažují o jeho povýšení, podívají se napřed, jak ho hodnotí jeho tým.

Pokud chcete kompetentním ženám usnadnit povýšení, začněte tím, že ho ztížíte nekompetentním mužům.

Zeit: Co mohou ženy ve firmách udělat pro to, aby se samy dostaly do vedoucích pozic?

Chamorro-Premuzic: Tato otázka – kterou slyším neustále – není správně položena. Vlastním problémem je systém. Rady jako: buď sebevědomá! Zapoj se! Vybuduj si značku! Nebo: Opři se do toho (lean in) – jak hlásá kniha manažerky Facebooku Sheryl Sandbergové – mohou fungovat u několika málo jednotlivců, ale potvrzují systém, který se příliš soustředí na špatné funkce. Správná otázka by zněla: co můžeme udělat?

Zeit: Dobře. Co tedy máme udělat?

Chamorro-Premuzic: Pokud chcete kompetentním ženám usnadnit povýšení, měl byste začít tím, že ho ztížíte nekompetentním mužům. Ti totiž bohužel zabírají mnoho míst, která by mohla být obsazena jak kompetentními ženami, tak kompetentními muži.

Zeit: Mohou tedy pomoci kvóty?

Chamorro-Premuzic: Nejsem zastáncem kvót samotných, protože dělají velmi málo pro odstranění stereotypů. Sice vytvářejí dojem, že nám jde o spravedlnost, když se ale díky kvótám budou do vedoucích pozic nadále dostávat nekompetentní ženy, není to také žádoucí. Důležité je zajistit, aby vybrané ženy nebyly tak špatné jako muži. Obojí dohromady – kvóty a rozkrývání stereotypů – je nejrychlejší cesta ke změně. A po desetiletích hypermaskulinního, agresivního a bezohledného stylu řízení je tu v prvé řadě poptávka po ženských kvalitách vedení.


Tomas Chamorro-Premuzic je organizačním psychologem, který se věnuje hlavně oblastem profilace osobnosti a rozvoji řídících pracovníků. Je autorem knihy „Proč tolik nekompetentních mužů zastává vedoucí pozice (a co proti tomu můžeme udělat), která vyšla v anglickém originále pod titulem Why Do So Many Incompetent Men Become Leaders? (And How to Fix It).

Zajímá vás téma moderního řízení? Tématem se např. zabývá i článek Proč jsou ve vedoucích pozicích tak často neschopní muži?, rovnoprávnosti nejen na pracovišti se pak věnujeme ve zvláštní rubrice Ženská práva a menšiny.

Proč jsou ve vedoucích pozicích tak často neschopní muži?Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: