Dlouhodobé a neomezené úvěry

Německá vláda a koronavirus: dlouhodobé a neomezená úvěry

Koronakrize vyžaduje drastická opatření – i hospodářská. Německá spolková vláda chce firmy podpořit úvěry – a to neomezeně. V pořadu Tagesthemen (ARD) si je ministr financí jistý: Německo to vydrží.

Spolková vláda slíbila firmám postiženým koronakrizí neomezené úvěry – to je zatím nevídané opatření. Může ale Německo vydržet obrovskou finanční zátěž, která zemi čeká, i v delším časovém horizontu? „Ano“, odpovídá spolkový ministr financí Olaf Scholz (SPD) v pořadu Tagesthemen. Německo učinilo dobrá opatření – nyní se mu vyplácí solidní rozpočtová politika předchozích let.

Úvěry bez limitu

Scholz a ministr hospodářství Peter Altmaier (CDU) informovali v pátek dopoledne o vládních záměrech německé podniky. Altmaier sdělil, že drasticky zvýšenými zárukami u státní banky KfW lze uvolnit až půl biliónu eur. Vláda zatím dala KfW k dispozici 20 miliard eur.

„Pro horní výšku úvěrů, které může poskytnout KfW, neexistuje žádná hranice“, uvedl Scholz. „Řekli jsme, že má být neomezená.“ Spolková vláda neváhá, ale už předem přislíbila veškerou pomoc. „Vyložili jsme všechny karty na stůl“.

„Velmi vážná situace“

Vzhledem k rozšíření koronaviru sociálnědemokratický politik řekl, že země stojí „před velmi vážnou situací“. Krize bude mít „velmi citelné důsledky“ pro ekonomiku. Spolková vláda udělá vše, aby krizi utlumila: „Využijeme jakékoliv prostředky, které máme k dispozici. Nebudeme ztrácet čas malichernostmi, ale uděláme to rovnou pořádně.“

Scholz zdůraznil, že nyní jde o zajištění firem a pracovních míst. „Ukážeme, že jsme silnější než problém, který nás může potkat.“ Podpůrné programy pomohou prostřednictvím KfW malým, středním a těm největším firmám.

Ministr financí nevyloučil v důsledku „finančních vícenákladů“ ani změny stávajícího rozpočtu. Dokonce variantu nových dluhů „kvůli dodatečné potřebě financí“ Scholz označil za „ne zcela nepravděpodobnou“. Již předtím kancléřka Angela Merkelová nevyloučila, že rozmělní pravidlo černé nuly. „Uděláme, co bude potřeba“, řekla.

Navíc chce vláda firmám pomoci daňovými úlevami, například odkladem stávajících daní. Jednalo by se o miliardy eur, které by zatím státní pokladna neměla k dispozici, dodal Scholz.

Třístupňový vládní plán

Altmaier předtím předložil třístupňový plán. K prvnímu stupni patří stávající nástroje jako záruky a úvěry KfW, které mají pomoci při krátkodobých problémech s likviditou jakožto úlevy s vyplácením zkrácením úvazků. Tyto podpory už ve zrychleném zřízení schválil Spolkový sněm i Spolková rada. Pokud se hospodářské problémy v důsledku koronaviru prohloubí, má nastoupit druhý stupeň. Ten představuje flexibilnější tvorbu a navyšování úvěrů. Spolková vláda by tak měla přispět dalšími miliardami eur. Třetí stupeň obsahuje programy na posílení konjunktury ve velkém stylu. Nastoupit by měl, pokud by firmy musely v důsledku výpadků dodavatelských řetězců kvůli koronaviru ve velkém měřítku zastavovat výrobu a hrozilo by uzavírání provozů.

Zestátnění nelze vyloučit

Altmaier nevyloučil ani přechodnou účast státu ve strategicky důležitých firmách. Ve své průmyslové strategii tuto variantu již uvedl, například, pokud by se jednalo o podniky ve vysoce citlivých odvětvích, uvedl politik CDU. „Podobné otázky mohou s pohledem na technologickou a hospodářskou suverenitu vyvstat i v krizi z koronaviru.“ V tuto chvíli však  aktuálnost většího počtu zestátnění nevidí.Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: