Projev Angely Merkelové jako lekce leadershipu a krizové komunikace

Projev Angely Merkelové jako lekce leadershipu a krizové komunikace

Metody, styl a principy, které použila německá kancléřka Angela Merkelová ve svém projevu ke koronakrizi, jsou zásadní, pokud chceme získat lidi na svou stranu a pro své myšlenky.

V dobách korony, nejistot, krizí a pochybností touží lidé po jistotě, stabilitě a hledají důvěru. Na čem však závisí, jestli získají političtí vůdci v extrémních situacích lidi pro své myšlenky? Projev k národu německé kancléřky Merkelové analyzoval pro marketingový a odbytový magazín Absatzwitschaft Jürgen Gietl.

Spolková kancléřka Angela Merkelová se poprvé během funkčního období, s výjimkou každoročních proslovů k Novému roku, obrátila v televizním projevu na občany Spolkové republiky Německo. Tato řeč nebyla jen důležitá pro obyvatelstvo, je navíc i příkladem perfektní leadershipové komunikace. Každý, kdo se nachází v řídící pozici, z ní může čerpat.

Metody, styl a principy, které použila německá Angela Merkelová ve své řeči ke koronakrizi, jsou zásadní, pokud chcete získat lidi na svou stranu a pro své myšlenky. V následující analýze budou použity i citáty německé kancléřky.

1. Mise: „Chci vám říct, co mě vede“

Jen ten, kdo má jasný záměr, „why“ neboli misi, udělá z pouhých účastníků lidi zapálené pro věc, kteří za ním, jako součást hnutí, budou stát. „… existuje jen jedno, a to je vodítko veškerého našeho jednání: zpomalit šíření viru, prodloužit ho na měsíce a tak získat čas. Čas, aby mohla věda vyvinout lék a očkovací látku. Ale především také čas, abychom se pokud možno co nejlépe dokázali postarat o nemocné.“

Nejde jen o to, aby lidé omezili své sociální kontakty, ale také o důvod, proč to máme udělat. Mise se stává klíčovým kritériem, aby nebylo třeba delegovat úkoly, ale aby se lidé z pocitu, že jsou součástí hnutí, úloh sami chopili. „Pevně věřím, že při tomto úkolu obstojíme, pokud ho opravdu všichni občané přijmou za svůj.“ „Také bych vám ale chtěla říct, proč je vás potřeba a jak k tomu každá a každý z vás může přispět.“

Silní lídři umí zúčastněné přetavit v zapojené tím, že jim objasní misi a udělají z nich součást řešení, a ne součást problému.

Tuto misi zdůraznila Merkelová, jako rétorický prvek opakování, několikrát (řekni, co chceš říct – řekni to – řekni, co jsi řekl – pravidlo prezentace Lee Iacoccy). „A nyní k tomu, co dnes pokládám za nejdůležitější: všechna státní opatření by se minula účinností, kdybychom nenasadili ten nejúčinnější prostředek proti rychlému rozšíření koronaviru: a tím jsme my sami.“ Silní lídři umí zúčastněné přetavit v zapojené účastníky tím, že jim  misi objasní a udělají z nich součást řešení, a ne součást problému.

2. Zhuštění: „Jde do tuhého.“

V dobách informační záplavy sice lidé poselství lídrů vnímají, jestli jim porozumí, zapamatují a předají dál ale závisí na tom, nakolik jsou zhuštěna, aby se v přebytku informací dokázala prosadit. Prohlášení „Jde do tuhého“ nenechává nikoho na pochybách a je zcela jednoznačné.

3. Klíčová kritéria

Abychom mohli systematicky budovat důvěru, potřebujeme tři klíčové prvky:

Integrita

Integrita znamená zaujmutí jednoznačné pozice, sledování jasného a transparentního hodnotového systému jako rámce svého jednání a v pozici lídra jim podřídit svá rozhodnutí, poselství, signály a opatření. Během vystoupení Angely Merkelové bylo napínavé nejen sledovat obsahu její řeči, ale i absolutně integrálního vzezření a vysílání signálů prostřednictvím gest a mimiky.

Nejvyšší hodnota je demokracie a svobodné soužití. Merkelová řekla: „My jsme demokracií. Nežijeme pod nátlakem, ale ze sdíleného vědění a spoluúčasti.“

Během své řeči několikrát zaujmula stanovisko ke své pozici kancléřky: „…protože vám chci sdělit, co mě jako kancléřku se všemi mými kolegy ve spolkové vládě v této situaci vede. K otevřené demokracii patří, že naše politická rozhodnutí a jednání transparentně vysvětlujeme a komunikujeme, aby byla pochopitelná.“ V tomto bodě dokonce přímo popisuje svou integritu a přiznává se k chybě, která jí byla vyčítána v souvislosti s uprchlickou krizí v r. 2015, totiž neprůhlednou komunikaci. S jejím pozitivním sloganem „wir schaffen das“ se jí tehdy nepodařilo získat lidi na svou stranu.

Každý, kdo převezme řídící roli a bude chtít získat lidi na svou stranu, bude stát před situacemi, kdy bude muset jednat nebo rozhodovat v rozporu se svým žebříčkem hodnot.

Merkelová zároveň zdůraznila, bez oklik, věcně, jasně a přímo, po způsobu vědkyně: „Koronavir naše životy dramaticky ovlivní.“ Aby následně empaticky a zároveň v souladu se svými zásadami vysvětlila, proč činí rozhodnutí, která jsou v rozporu s jejím hodnotovým systémem: „Pro někoho jako jsem já, pro něhož je svoboda pohybu a cestování těžce dobytým právem, jsou taková omezení zdůvodnitelná pouze absolutní nutností. V demokracii by neměla být nikdy přijímána lehkovážně a vždy pouze dočasně – v tuto chvíli jsou ale nezbytná, abychom zachránili životy.“

Každý, kdo převezme řídící roli a bude chtít získat lidi na svou stranu, bude stát před situacemi, kdy bude muset jednat nebo rozhodovat v rozporu se svým žebříčkem hodnot. Integrita neznamená tvrdohlavé a sveřepé uvíznutí v hodnotovém systému jako rámci svého jednání, ale otevřenou, transparentní a empatickou komunikaci, pokud jsme nuceni ho překročit. K tomu patří vysvětlení, co tato rozhodnutí znamenají pro lídra samotného a nadále zůstat vzorem integrity.

Projev kancléřky Angely Merkelové k německému národu v souvislosti s koronakrizí (video je opatřeno českými titulky, zdroj: YouTube kanál Jána Michalčáka). Článek pokračuje pod videem.

Empatie

„Vím, jak je těžké to, co je po nás vyžadováno. Právě v dobách nouze bychom si chtěli být nablízku.“ Velmi dobře vidíme, že Merkelová nemluví o „vás“ a „mně“, ale velmi často o „nás“. Nevyvyšuje se nad lidi, které chce získat pro své myšlenky, ale považuje se za součást společnosti a obyvatel Německa.

V dobách digitalizace se lidství stává naprosto nedostatkovou komoditou. Kancléřka osloví  důležité téma lidské sounáležitosti: „Nejsou to abstraktní statistická čísla, ale je to otec nebo děda, matka nebo babička, partnerka nebo partner, jsou to lidé. A my jsme společenství, ve kterém se počítá každý život a každý člověk.“ Vzápětí to podtrhuje všeobecným pocitem: „Vnímáme podporu jako fyzickou blízkost a dotek. V tuto chvíli je bohužel správný pravý opak.“

I její poděkování, které přichází „z celého srdce“, nepatří pouze špičkovým výkonům zdravotního personálu, ale i těm, kvůli kterým funguje zásobování – především spolupracovníkům supermarketů s potravinami. I během loučení dává Merkelová průchod empatii: „Dávejte na sebe a na své nejmilejší dobrý pozor.“

Kompetence

Schopnost soucitu a empatie ale k systematickému budování důvěry s publikem nestačí. Pokud lidé nevěří, že je lídr v oblastech, ve kterých musí rozhodovat, kompetentní, důvěru mu neprojeví.

Merkelová svou vlastní politickou kompetenci upozaďuje a namísto ní využívá kompetenci s aktuálně nejvyšší mírou důvěry, totiž vědu. „…vše co vám k tomu říkám, pochází z ustavičných porad spolkové vlády s experty Institut Roberta Kocha a dalšími vědci a virology.“ Tím je jasné: kancléřka a zástupci vlády pro svá rozhodnutí využívají výhradně kompetencí odborníků a nenechají se řídit politickým kalkulem a slepou vírou.

Silné značky musí v hlavách zákazníků zaujmout 1. pozici.

A pak ještě Merkelová využila metodu z budování značek. Silné značky musí v hlavách zákazníků zaujmout 1. pozici. Aby lidem zprostředkovala pocit důvěry ve zdravotnický systém a upevnila ho v jejich myslích, řekla: „Německo má excelentní zdravotnictví, nejlepší nebo jedno z nejlepších na světě. To nám dává naději.“ A spolková kancléřka dodala: „Ale i naše nemocnice by byly zcela přetíženy, pokud bychom v krátké době museli hospitalizovat mnoho pacientů, kteří by byli postiženi těžkým průběhem infekce koronavirem.“

Shrnutí

Pokud budete muset v této nebo v budoucích krizových situacích získat lidi, kolegy nebo spolupracovníky na svou stranu, zohledněte ve svém jednání, rozhodování a vysílání signálů uvedené principy leadershipu k systematickému budování důvěryhodnosti.Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: