COVID-19 vyvolal všechny obvyklé zombie

Proč se popírání viru podobá popírání klimatických změn

COVID-19 vyvolal všechny obvyklé zombie

Nechte mě shrnout pohled Trumpovy administrativy – potažmo pravicových médií – na koronavir: jedná se o vtip a stejně o nic nejde. Kromě toho by jakýkoliv pokus o jeho zastavení zničil celé hospodářství. A je to vina Číny, vir bychom proto měli nazývat „čínský virus“. Úvaha nositele Nobelovy ceny za ekonomii Paula Krugmana pro deník New York Times.

Připomeňme si, že epidemiologové, kteří modelovali budoucí rozšíření viru, byli zákeřně napadeni a obviněni, že jsou součástí tažení „deep state“ proti Donaldu Trumpovi a možná i proti volnému trhu.

Máte najednou pocit, že jste to všechno už jednou slyšeli? Měli byste ho mít. Přece jen jsou postoje Trumpa/pravicových médií ke změně klimatu velmi podobné. V roce 2012 vypustil Trump do éteru následující tweet: „Koncept globálního oteplování byl vyvinut Číňany a pro Číňany, aby konkurenčně znevýhodnili americký průmysl.“ Nejdeme zde vše: tvrzení, že změnu klimatu nelze brát vážně, že by veškerá opatření zničila hospodářství a na vině je Čína.

Epidemiologové, kteří byli upřímně zděšeni, když byly jejich nejlepší vědecké snahy označeny za politicky motivovaný podvod, mohli tušit, co bude následovat. Přece jen se přesně to samé přihodilo klimatologům, kteří již čelí útokům desítky let.

Reakce pravého křídla na COVID-19 tedy byla téměř identická, jako reakce pravého křídla na změnu klimatu, byť v daleko rychlejším časovém sledu. Co vězí za tímto popíráním vědy (angličtina na to má hezký výraz „denialismus„, pozn. red.)?

Nuže, nedávno jsem zveřejnil knihu o šíření tzv. „zombie-idejí“ v politice. Idejí, které byly drtivými důkazy vyvráceny a měly by být dávno mrtvé, ale z nějakého důvodu se dále šíří a požírají lidské mozky. Jedním z nejrozšířenějších nemrtvých přesvědčení v americké politice je, že snížení daní bohatým způsobí hospodářský zázrak, místo aby jim prostě jen zůstalo více peněz. Ovšem zombie s nejdalekosáhlejšími následky, která dokonce představují existenciální ohrožení, je popírání klimatické změny. A COVID-19 vyvolal všechny obvyklé zombie.

Proč je k pandemií koronaviru přistupováno stejně, jako ke snížení daní nebo globálnímu oteplování?

Energie, kterou jsou normálně zombie živeny, jsou čisté finanční zájmy. Přednosti snížení daní jsou více či méně přímo placeny miliardáři, kteří z nich profitují. Popírání změny klimatu je téměř výlučně podporováno osobami zainteresovanými ve fosilních palivech. Jak řekl Upton Sinclair: „Je těžké někoho přimět, aby něčemu rozuměl, když je jeho plat závislý na tom, aby tomu nerozuměl.

Kdo profituje z bagatelizace nebezpečí pandemie, je oproti tomu méně zjevné. Mimo jiné je časová osa průběhu v porovnání s globální změnou klimatu silně komprimovaná. Následky globálního oteplování si vyžádají desítky let, takže mají osoby profitující z fosilních paliv dostatek času shrábnout peníze a utéct. Katastrofální následky koronakrize ale pozorujeme už po několika málo týdnech.

Existuje několik miliardářů, kteří si myslí, že popírání koronakrize bude působit v jejich prospěch. Krátce předtím, než Trump vystoupil se svou příšernou výzvou, že do Velikonoc padnou všechna omezení, vedl konferenční hovor se skupinou finančních správců. Ti mu možná poradili, že ukončení sociálního distancování bude dobré pro trh. Sice to je šílené, ale chamtivost těchto lidí bychom nikdy neměli podceňovat. Vzpomeňme si, že Steve Schwarzman z Blackstone, jeden z účastníků konferenčního hovoru, kdysi přirovnal odstranění mezery v daňových zákonech k Hitlerově invazi Polska.

Takže, miliardáři na Trumpově snížení daní dobře vydělali a možná se teď bojí, že by hospodářské škody koronakrize znamenaly Trumpovu volební porážku a tím i zvýšení daní.

Domnívám se ale, že katastrofální reakce na COVID-19 není ani tak způsobena přímými sobeckými zájmy, jako spíš dvěma nepřímými cestami, jakými se politika v době koronaviru pojí s obecnou převahou zombie myšlenek v pravicovém myšlení.

Zaprvé: pokud máte hnutí, které téměř výlučně vychází z myšlenek, o kterých může každý expert prohlásit, že jsou nepravdivé, musíte vůči odborným vědomostem zaujímat opovržlivé postoje. A toto opovržení má důsledky na vše. Jakmile začnete propouštět osoby zkoumající důkazy o dopadech daňových škrtů a emisí skleníkových plynů, budete také připraven propustit osoby, které se zabývají důkazy o přenosu koronaviru.

To také vysvětluje ústřední význam vědu nenávidějících náboženských konzervativců pro moderní konzervatismus, který hrál důležitou roli v Trumpově neuvědomění si vážnosti situace a promeškání příslušných opatření.

Konzervativci zadruhé věří, že úspěšná vládní politika s sebou nese jakýsi haló efekt. Pokud by byly veřejné investice v určité oblasti úspěšné, obávají se – zřejmě právem – že by voliči byli více nakloněni zásahům státu i v jiných oblastech. V zásadě nemusí mít opatření v oblasti veřejného zdravotnictví k omezení šíření koronaviru žádné velké dopady na sociální programy, jako např. Medicaid. V praxi podpora jednoho zvyšuje tendenčně podporu druhého.

Z tohoto důvodu pravice často odmítá zásahy státu, i kdyby jednoznačně sloužily veřejnému blahu a neměly nic společného s přerozdělováním příjmů. Prostě proto, že nechce, aby voliči viděli, že vláda dělá něco prospěšného.

Závěr zní, podobně jako tolik věcí u Trumpa, že hrůznost muže v Bílém domě není celým příběhem za touto politikou. Ano, je to ignorant, je nekompetentní, pomstychtivý a trpí absencí empatie. Ale jeho chyby v boji proti pandemii má rovnou měrou na svědomí podstata hnutí, kterému slouží, stejně jako jeho osobní nedostatky.


Paul KrugmanPaul Krugman je americkým ekonomem a držitelem Nobelovy ceny za ekonomii roku 2008 za vědecké zkoumání teorie nového obchodu a nové hospodářské geografie. Byl profesorem ekonomiky na Massachusettském technologickém institutu (MIT) a později na Princetonské univerzitě. Je autorem nebo editorem 27 knih, včetně vědeckých prací, učebnic a knih pro veřejnost, publikoval více než 200 vědeckých článků v odborných časopisech a editovaných svazcích. Napsal také několik set sloupků o ekonomických a politických otázkách pro The New York Times, Fortune a Slate. (Zdroj: Wiki)Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: