Jak bude vypadat svět práce po koroně?

Jak bude vypadat svět práce po koroně?

„Problémy nelze řešit stejným přístupem, který je vytvořil“, říká německý futurolog Florian Kondert v rozhovoru pro magazín Bento.

Koronakrize je krizí mladých: studenti, učni, lidé nastupující do práce – ti všichni se ptají, jak bude vypadat svět po pandemii. Právě tím se zabývá futurolog Florian Kondert. V rozhovoru vysvětluje, jaké šance budoucnost nabízí, jak se změní svět práce a co radí lidem, kteří trpí strachem z budoucnosti.

Bento: Mnoho lidí se právě zabývá otázkou, jaký vliv bude mít koronakrize na jejich další profesní život. Jsou obavy na místě?

Florian Kondert: Střednědobě ne. Klidně se můžeme cítit nejistě, to je při celosvětové pandemii zcela normální. Musíme si ale i všimnout, že jsme toho během krátké doby i hodně dokázali. Politika rychle zavedla pravidla, aby tak zabránila šíření viru. Během několika málo týdnů se změnil i svět práce. V současné extrémní situaci právě zažíváme, jak se z mobilní, flexibilní a fragmentované práce stává normalita. A že si firmy uvědomují svou odpovědnost vůči společnosti. Střednědobě se jedná o velmi pozitivní vývoj.

Bento: Ale jak vypadá situace z krátkodobého hlediska?

Kondert: V následujících měsících se mnoho firem pokusí vrátit do normality, panující před krizí. Rychle ale poznají, že tato stará normalita už nemůže existovat. Zatím ještě není zcela jasné, co místo ní přijde. Proto chápu nejistotu mnoha mladých lidí. Ale strach je špatným rádcem. Potřebujeme pozitivní obraz budoucnosti, jinak nebudeme mít energii konfrontovat se s kreativními a konstruktivními řešeními.

Bento: To je jasné. Přesto nelze strach z budoucnosti snadno odložit.

Kondert: To je pravda. Strach může mít rozličné příčiny a je velmi individuální. Vezměme si klasický případ: někdo se během studia nebo učení velmi snažil a nyní se těší, že udělá v zaměstnání kariéru. Před očima už měl svého vysněného zaměstnavatele a příštích deset let v zaměstnání. Tvrdím, že tito lidé dnes mají největší strach.

Bento: Proč?

Kondert: Protože jistota, kterou si zdánlivě vybudovali, je najednou pryč.

Bento: Co by tedy měli dělat?

Kondert: Ještě jednou se konfrontovat s představou o budoucnosti. Předpoklady budoucnosti se radikálně změnily, pojem bezpečí bude mít nadále jiný obsah. Už nebude souviset s lineární představou kariéry a vlastního bydlení. Půjde spíš o myšlenku, že vše nějak dobře dopadne, s dogmatem „bude to v pohodě“. Budoucnost je chaotický systém, podobně jako počasí.

„Na rozdíl od počasí můžeme budoucnost ovlivnit naším chováním.“

 

Futurolog Florian Kondert

Bento: Kolik toho vůbec o budoucnosti můžeme říct?

Kondert: Na rozdíl od počasí můžeme budoucnost ovlivnit svým chováním. Pokud chceme tvořit, musíme se napřed ztotožnit s tímto poznatkem. Pokud se nevěnuji určitému problému, udělá to někdo jiný. Pokud tuto osobu napadne převratná myšlenka, spoluvytváří tím budoucnost ona – a ne já. Navíc záleží mnoho na trendech: pokud považuje větší skupina lidí určitou věc za obzvlášť relevantní, pak vytváří trend. Tento mechanismus bychom si měli uvědomovat. Existují různé druhy trendů – hype, které mají jen krátké trvání, sezónní trendy jako např. v módním průmyslu, a tzv. megatrendy jako urbanizace a new work, které mění naši společnost.

Bento: Které trendy budou určující pro svět práce po koroně?

Kondert: Určité věci se stanou novou rutinou. Nejlepším příkladem je home office, práce z domova bude po koronakrizi mnohem jednodušší. Kromě toho se změní to, jaké dovednosti (skills) a myšlení (mindset) bude muset mít zaměstnanec pracující v organizaci, aby dosáhl nosné role. Problémy nelze řešit stejným přístupem, který je vytvořil. Firmy a organizace byly dodnes drženy v chodu zajetými strukturami, které nikdo nezpochybňoval. V budoucnu budou důležité vlastnosti jako adaptivita, prozíravost, odvaha, průkopnický duch a empatie. Zaměstnancům se zvyšuje šance, že se po koronakrizi dostanou do firem, které změnu pochopily a poučily se z ní.

„Jako uchazeči o práci toho zrovna můžeme ovlivnit málo, ale nemůžeme si za to sami.“

 

Futurolog Florian Kondert

Bento: Když odvrátíme zrak od budoucnosti a podíváme se na současnost, vidíme, že koronavirus hledání zaměstnání extrémně ztížil. Co dělat, když nyní člověk nenajde práci?

Kondert: Existuje koncept radikálního přijetí. A nástroj, který se nazývá circle of influence. Nakreslíme dva kruhy, jeden vnější a jeden vnitřní, a sepíšeme si vše, co je pro nás osobně problematické. Pak to seřadíme: co můžeme ovlivnit, vložíme do vnitřního kruhu, co nemůžeme ovlivnit, patří do vnějšího. Jako uchazeči o práci toho zrovna můžeme ovlivnit málo, ale nemůžeme si za to sami. Můžeme leda snížit výdaje na minimum.

Bento: A co s celým tím časem, když nemůžeme vykonávat zaměstnání?

Kondert: Lze například sledovat tutoriály, které člověku pomohou v době po koronakrizi. Nebo zdarma spolupracovat na projektu, který se nám líbí. Kromě toho bychom měli mít otevřené oči, jestli třeba dokonce nezměnit obor.

Bento: Která odvětví by mohla v budoucnu hledat více lidí?

Kondert: To závisí na tom, jak se vypořádáme s pandemií a s krizí. Jedním z důsledků by mohlo být stažení do soukromí a do lokálního prostředí – vše by se mohlo opět stát více regionální. Pak by se například stala ještě více žádanými témata renaturalizace, potravinářské technologie, vertical farming a logistika na poslední míli.

V zásadě jsou udržitelné obory z odvětví jako digitalizace, mobilita, urbanizace, ekologie, kruhová ekonomika, design materiálů, globalizace a zdravotnictví. Tyto megatrendy lze vysledovat až na úroveň malých firem. Pokud jste například ve svém podniku zodpovědný za šetrnost k životnímu prostředí, spolupracujete na nadřazeném společenském cíli ochrany klimatu.

Bento: Změnit branži samozřejmě odporuje představě o povolání snů. Musíme si přiznat, že nic takového neexistuje?

Kondert: Povolání snů, které si najdeme, nebo si ho sami vytvoříme, existuje. Ale jak vypadá, se mění v průběhu pracovního života. Pokud právě začínáme pracovat, obvykle to ještě nemůžeme rozpoznat. Vždy bychom měli vyzkoušet různé oblasti. Přirovnejme to k cestě: jak mohu vědět, kde se mi zalíbí, když jezdím každý rok na Lago di Garda?


Florian Kondert39letý Florian Kondert se zabývá výzkumem technologií, vzdělání a leadershipu. Je členem vedení Institutu futurologie a externím spolupracovníkem pracovní skupiny „Práce budoucnosti“ německé spolkové vlády.Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: