Kontakt

Těšíme se na vaše připomínky, náměty a inspiraci!
Kontaktovat nás můžete na adrese:

redakce@politiq.cz

Odpovědný redaktor:
Jan Martínek

Honza@politiq.cz

Magazín POLITIQ provozuje a financuje ArtTech a drobní dárci a podporovatelé, kterým tímto děkuji!

Fakturační a daňové údaje:
IČO: 43656510
DIČ: 6611080355


Informace o užití a přebírání obsahu

1. Citace

Užití částí textu je povoleno pouze s přesným citováním zdroje. Jako zdroj uvádějte „Převzato z magazínu Politiq“ s prolinkem buď na titulní stránku magazínu nebo na příslušný článek. V tištěném textu musí být uvedena celá adresa. V případě převzatých článků ze zahraničních médií prosím uvádějte i původní zdroj, který je v článku vždy uveden (zpravidla na začátku článku, příp. v průběhu textu, jedná-li se o rešerši z více zdrojů, nebo u příspěvků od prosince 2017/ledna 2018 pod článkem v sekci Zdroj).

2. Celé články

Pro přebírání celých článků či v případě zájmu o navázaní spolupráce nás kontaktujte za účelem sjednání podmínek. Přebírání celých článků či jejich podstatných částí není bez výslovného svolení možné.